Politične razprtije glede financiranja zasebnih vrtcev

Delovna skupina na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je že po prvem sestanku postala predmet javnega zanimanja, saj se je gradivo z oznako interno kmalu po sestanku pojavilo v javnosti. Ključna točka razprave v tem gradivu je bila možnost spremembe financiranja otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce. Omenjeni predlog je sprožil zaskrbljenost med upravljalci zasebnih vrtcev in starši, ki imajo otroke v teh vrtcih.

Minister za vzgojo in izobraževanje, Darjo Felda, se je odzval na zaskrbljenost in v parlamentu na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljal o tej zadevi. Poudaril je, da gradivo še ne vsebuje končnih rešitev, saj so te še vedno v razpravi. Razprava je sledilo kroženju informacij med starši, da bi lahko ministrstvo načrtovalo ukinitev financiranja zasebnih vrtcev. Ministrstvo je pojasnilo, da so ustanovili delovno skupino za preučitev sprememb zakona o vrtcih, vključno z vprašanjem sofinanciranja zasebnih vrtcev.

Stranka SDS se je vprašala, zakaj vlado tako močno zanima financiranje zasebnih vrtcev. V SDS namreč menijo, da bi morala demokratična družba omogočati svobodno izbiro vzgojnih in izobraževalnih pristopov.

Minister Felda je pojasnil, da je delovno skupino ustanovil kot odgovor na stavkovne zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Njegov cilj je pregledati vse predloge in ugotoviti, kaj je mogoče narediti glede zakona o vrtcih. Vendar pa delovna skupina doslej ni dala nobenih konkretnih zaključkov.

Konkretnih predlogov še ni

Predloge delovne skupine bodo na ministrstvu pregledali, ko bodo pripravljeni, vendar minister poudarja, da še nima nobenih konkretnih predlogov. Pričakuje, da bo delovna skupina delovala kot strokovna platforma in da bo besedilo novega zakona šlo v javno razpravo, ko bo pripravljeno. V. d. generalnega direktorja direktorata za predšolsko vzgojo, Rado Kostrevc, je izpostavil, da se je delovna skupina doslej sestala dvakrat. Gradivo, ki je prišlo v javnost, ne vsebuje končnih rešitev, je dodal Kostrevc. Skupino razume kot instrument za širšo strokovno razpravo, vendar pričakujejo integriteto od vseh udeleženih posameznikov.

Predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, Taja Steblovnik, nasprotuje predlogu za ukinitev sofinanciranja zasebnih vrtcev. Namesto tega predlaga, da se financiranje predšolske vzgoje v celoti prenese na državo, da bi odpravili obstoječo neenakost. Poudarja, da razprava ne sme ostati omejena le na delovno skupino, ampak se morajo o predlogu izjasniti tudi lastniki zasebnih vrtcev.

Predlog za sofinanciranje

Članica delovne skupine, Marija Fabčič iz oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana, predlaga, da bi pravico do sofinanciranja morali povezati s soglasjem občine, ki nima prostih mest v javnih vrtcih za ustanovitev zasebnega vrtca. Meni, da sedanja ureditev, v kateri lokalna skupnost nima vpliva, lahko privede do neracionalne mreže vrtcev in nesmotrne porabe javnih sredstev. Vodja iniciative staršev, ki se je oblikovala kot odgovor na delovno skupino, Gregor Bezenšek, ponavlja apel za izenačitev sofinanciranja zasebnih vrtcev z javnimi. Starši so pripravljeni uporabiti vsa pravna sredstva, da bi preprečili ukinitve financiranja.

Izsiljevanje?

Predsedujoči odboru, Robert Janev iz poslanske skupine Svoboda, je ravnanje SDS označil kot “nedopusten, eklatanten, izsiljevalski način vplivanja na stroko in delovno skupino”. Poudaril je, da poslanci nimajo konkretnega predloga pred seboj za razpravo. Kljub temu pa je opozoril, da je delovna skupina prvič zasedala 8. decembra lani, in sicer dva dni po objavi informacij o morebitni ukinitvi sofinanciranja zasebnih vrtcev.

Janev je opozoril, da delovne skupine običajno oblikujejo stališča, ki jih posredujejo ministrstvu, vendar to ne pomeni, da jih mora ministrstvo sprejeti. “Šele ko zakonski predlog prispe na vlado, se začne politična razprava. Drugačen pristop vidim kot izsiljevanje,” je poudaril.

Janev je tudi izpostavil ravnanje iniciative staršev otrok v zasebnih vrtcih, ki iščejo vezi in poznanstva v strankah koalicije, vladi, ministrstvu, osrednjih medijih in pri županih. Poudaril je, da bodo v Gibanju Svoboda poslušali vse in sprejeli odločitve v korist vseh.

Negativni prizvok

Poslanec NSi, Aleksander Reberšek, je izpostavil, da je beseda “zasebno” obremenjena z negativnim prizvokom. Poudaril je, da je v Ljubljani 600 otrok v zasebnih vrtcih, večinoma zato, ker v javnih vrtcih niso dobili prostora. Opomnil je, da konkurenca spodbuja izboljšave in da je pomembno, da imajo starši možnost izbire. Pozval je politiko, naj ne politizira vzgoje, saj bi to lahko škodovalo vrtcem in vodilo k podražitvi storitev.

Konkurenca prinaša koristi

Vodja poslanske skupine SDS, Jelka Godec, je poudarila, da imajo starši pravico svobodno izbirati vrtec ali šolo za svoje otroke. Meni, da bi se ministrstvo moralo osredotočiti na izboljšanje javnih vrtcev in vzgoje, namesto da razmišlja o ukinitvi zasebnih vrtcev. Poudarila je, da bi morali vsi vrtci biti “elitni” in da konkurenca prinaša koristi družbi.

Tomaž Lisec iz SDS je predlagal, da se črta predlog člena, ki v internem gradivu predlaga ukinitev sofinanciranja zasebnih vrtcev. Meni, da bi bilo to najbolje, saj bi ministrstvo nato moralo spoštovati sklep državnega zbora. Opozoril je tudi na vpliv ukinitve sofinanciranja na zaposlene v zasebnih vrtcih.

Poslanka Alenka Helbl je navedla, da župani iz vrst SDS podpirajo zasebne vrtce in ne nasprotujejo sofinanciranju iz občinskih proračunov. Tomaž Lisec pa je izpostavil stališče Skupnosti občin Slovenije, ki si želi večje vloge pri ustanavljanju zasebnih vrtcev.

Na koncu je odbor zavrnil oba predloga sklepov, ki ju je predstavila SDS. Prvi predlog, da se odbor pozove vlado k prenehanju namere po ukinitvi zasebnih vrtcev, je podprlo pet poslancev SDS in poslanec NSi, medtem ko se je sedem poslancev Gibanja Svoboda izreklo proti. Drugi predlog, da se vlado pozove k spoštovanju koalicijske zaveze o spodbujanju vključenosti v vrtce, je prejel podporo šestih poslancev SDS in poslanca NSi, medtem ko se je sedem poslancev največje koalicijske stranke izreklo proti. Poslanski skupini SD in Levica se nista vključili v razpravo.

vir; Foto: Freepik; Portal24