Položnice za elektriko znova višje zaradi sprememb

ByA.K.

21. februarja, 2024 , ,
Foto: Freepik

Zaradi novih sprememb so položnice za elektriko znova višje

Slovenska gospodinjstva so ta mesec začela prejemati nove, nekoliko višje račune za električno energijo, kar je posledica nedavnih sprememb v sistem obračunavanja elektrike. Po novem je zajamčena cena elektrike omejena na 90 odstotkov porabe, preostalih 10 odstotkov pa se odjemalcem zaračunava po tržnih cenah izbranega dobavitelja električne energije. Poleg tega so se povišale nekatere dajatve, vključno z davkom na dodano vrednost, ki zdaj znaša 22 odstotkov, in omrežnino. Prispevek za obnovljive vire medtem ostaja nespremenjen.

Spremembe pomenijo, da je znesek na položnici za povprečno porabo elektrike nekoliko višji. Sistem obračunavanja, ki se je začel uporabljati s položnicami za januar, lahko glede na porabo in izbrani paket dobavitelja povzroči tudi do 20 odstotkov in več višje zneske na položnicah. Za gospodinjstva z letno porabo štiri tisoč kilovatnih ur, sedemkilovatno obračunsko moč in dvotarifnim merjenjem, so računi za elektriko v primerjavi s septembrom nižji, v primerjavi z decembrom pa za štiri evre višji.

Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, je izpostavil: Dobra stran naših ukrepov je, da zamejujemo najvišjo ceno. Dobavitelji pa lahko že kupujejo električno energijo nižje od reguliranih cen, ravno zato pa mi spuščamo tržne signale na končno položnico odjemalcev.

Majda Volk, direktorica prodaje pri družbi Gen-I, je pojasnila: Je pa treba vedeti, da na teh deset odstotkov, ki je tržna cena dobavitelja, smo tako preostali trgovci kot Gen-I postavili redni cenik glede na tržne razmere.

V odsotnosti državnih ukrepov bi bili povprečni računi za elektriko višji za skoraj 30 evrov. Regulacija cen bo ostala v veljavi skozi celo leto, a že poleti lahko pričakujemo spremembe cen omrežnine, kar bi lahko vplivalo na končne zneske na položnicah gospodinjstev.

[Vir: MMC RTV SLO]; Freepik; Portal24