Zdravniška zbornica v predlogu interventnega zakona pogreša natančna določila o nagrajevanju. Fides pogreša vzročno zdravljenje problemov.

Do predloga interventnega zakona v zdravstvu je Zdravniška zbornica zadržana. Ugotavljajo namreč, da glede nagrajevanja zdravstvenega osebja ni natančnih določil. Sindikat Fides medtem ugotavlja, da predlog obljublja simptomatsko in ne vzročnega zdravljenja akutnih problematik.

Zbornica je kritična, ker pri skrajševanju čakalnih dob rešitev ni takoj omogočena, da bi bila iz javnih sredstev financirana tudi storitev zasebnikov. Fides pa meni, da bi le vzpostavitev trajnih sistemskih rešitev za nagrajevanje zaposlenih lahko stabilizirala sistem in dolgoročno povečala njegovo dostopnost in vzdržnost, navaja STA.

Vladni predlog spreminja tudi sestavo svetov zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni, kjer je ustanoviteljica država. Naloge nadzora v zdravstvu pa prenaša na novi urad.

Skrajševanje čakalnih vrst in drugi ukrepi, ki jih prinaša interventni zakon, nas bodo stali 500 milijonov.

Slovensko zdravstvo je pred velikimi izzivi. Brez splošnega zdravnika je več kot 130 tisoč, na čakalnih seznamih je več kot 230 tisoč ljudi, od tega jih polovica čaka nedopustno dolgo. Manjka od 300 do 400 družinskih zdravnikov. Zdravniki vztrajajo pri izstopu iz javnega sektorja, zahtevajo tudi boljše plačilo.

Na Ministrstvu za zdravje so pripravili intervencijski zakon, ki naj bi rešil nekatere težave. Zakon bi moral biti pripravljen že na začetku junija, a so ga v koaliciji dokončno uskladili šele danes. Kaj prinaša?… več tukaj.

Foto: Pexels

By A.K.

Komentar: