Pomembna odločitev ESČP: Ženska je mati, moški je oče!

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)  je odločilo, da transspolni starš v rojstni list svojega otroka, spočetem po deformaciji spola, ne more navesti svojega trenutnega spola, ki ni povezan z njegovo reproduktivno funkcijo. Tako je denimo transspolni moški naveden kot mati, ker je rodil.

Odločitev se nanaša na primer iz Berlina in je bila podana proti Nemčiji. Vključuje dva pritožnika imenovana zgolj s kraticami, ki sta se 7. novembra 2018 odločila za sodbo v prepričanju, da so jima kršene človekove pravice. Šlo je za zavrnitev registracije prvega pritožnika kot očeta drugega pritožnika. Pritožnika sta bila rojena v letih 1982 in 2013 in stanujeta v Berlinu. Pritožba je bila vložena s strani prvega pritožnika, v imenu drugega pritožnika. 

Na sodišču so pojasnili, je bila prva pritožnica rojena kot “ženski otrok” in je imela žensko ime. Prvi Pritožnik je 1. novembra 2008 sklenil zakonsko zvezo z moškim, od katerega se je ločil 18. februarja 2013. Dne 26. avgusta 2010 je okrožno sodišče Schöneberg (Berlin) razglasilo, da prvi pritožnik zdaj nosi moško ime. 

Njegovi prošnji za določitev moškega spola ni mogoče ugoditi, ker še ni prestal operacije za spremembo svojih zunanjih spolnih značilnosti in ni izgubil svoje zmožnosti razmnoževanja, je navedlo ESČP. 

11. aprila 2011, je okrožno sodišče priznalo, da je prvi pritožnik zdaj moški. 28. marca 2013 je prva pritožnica rodila drugo pritožnico. Po njenih besedah ​​je po tem, ko so ji priznali pripadnost moškemu spolu, prenehala s hormonskim zdravljenjem in ponovno postala plodna. Njen sin naj bi bil rojen z darovano semensko tekočino. Darovalec je privolil, da nima statusa zakonitega očeta otroka.

Pomisleki pri vpisu

30. marca 2013 je prvi pritožnik zaprosil matični urad, da ga vpiše kot očeta drugega pritožnika, ker je bil moški in je rodil otroka. Dodal je, da otrok nima matere, da mora prostor za zapis imena matere ostati prazen, da otrok nima drugega zakonitega starša in da je bil spočet z darovanim semenom.

Nadalje je zahteval, da se v rojstnem listu ne navede niti spol niti vera otroka. Dne 2. aprila 2013 je matičar izrazil pomisleke o tem, ali bi moral biti prvi pritožnik vpisan kot oče ali mati otroka oziroma in ali obstaja razlog za vpis brez navedbe staršev.

Zahtevo je predložil v odločitev okrožnemu sodišču v Schönebergu. 13. decembra 2013 je okrožno sodišče odredilo matičnemu uradu, da prvo pritožnico vpiše kot mater druge pritožnice. Dne 30. oktobra 2014 je prizivno sodišče v Berlinu potrdilo to odločitev in dovolilo pritožbo na Zvezno sodišče. Zvezno sodišče je 6. septembra 2017 zavrnilo pritožbo pritožnikov in potrdilo sodbo pritožbenega sodišča.

Zvezno sodišče je potrdilo, da nemški zakon o otrocih temelji na vzpostavitvi povezave med reproduktivnimi funkcijami staršev in njihovim spolom, pri čemer je bila dodeljena vloga osebe ki rodi ženski (materi), ki zanosi z moškim (očetom).

Povezava med prokreativno funkcijo in spolom nedvomno temelji na bioloških dejstvih, pojasnjuje ESČP. V skladu z veljavno zakonodajo se transspolni moški ne more šteti za očeta svojega otroka. Vez starš-otrok mora biti osnovana na bioloških temeljih.


Višje sodišče je poudarilo, da se prvi pritožnik na pravni ravni razlikuje od drugih oseb moškega spola po svoji dejanski biološki zmožnosti spočeti otroka in ga roditi. Primer se je zaključil na Evropskem sodišču.

Povezava do primera TUKAJ

Vir Foto: Pexels