Pomembno pred upokojitvijo: Kaj moram storiti pred zaključkom dela? 

ByA.K.

16. februarja, 2024
Foto: Freepik

Pomembno pred upokojitvijo: Kaj moram storiti pred zaključkom dela? 

Zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi je ključno, da delodajalci in samozaposleni izvršijo ustrezne korake glede zavarovanja in poslovanja. Delodajalci so dolžni odjaviti svoje zaposlene iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja. To lahko storijo s posebnim obrazcem M-2

Samozaposleni: Samozaposleni morajo izvesti naslednje korake:

  • Opraviti izbris iz Poslovnega registra Slovenije.
  • Odjaviti se iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja z uporabo obrazca M-2. Ta postopek je mogoč tudi preko portala e-VEM, kjer lahko obrazec oddajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga brezplačno pridobijo na upravni enoti.

Vsi vpleteni morajo paziti, da pravočasno in pravilno izvedejo te korake, da se izognejo morebitnim zapletom ali kaznim. S tem bodo zagotovili nemoteno nadaljnje delovanje in skladnost s predpisi. 

Vložite zahtevo za priznanje pravice do starostne pokojnine pri zavodu… več na Senior24

Ali mi pripada zagotovljena pokojnina in kako do informativnega izračuna?

Če se boste odločili za starostno upokojitev ob predpisanem času in s potrebno dolžino pokojninske dobe, vam pripada zagotovljena pokojnina, ki znaša 620 evrov. To spremembo je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I), ki je začel veljati 1. maja 2021. Ta zakon je prinesel pomembne spremembe v sistem pokojninskega zavarovanja, med drugim tudi povečanje najnižje zagotovljene pokojnine iz 500 evrov na 620 evrov. S tem se želi zagotoviti dostojno življenje upokojencem ter ustrezna socialna varnost v starosti… več tukaj.

Foto: Freepik