Poplave 2023: Kaj se je zgodilo v 10 mesecih?

ByMiha Kovač

7. junija, 2024 , ,
Poplave 2023 [Foto: SV X]

Poplave 2023: Kaj se je zgodilo v 10 mesecih?

Ljubno ob Savinji je gostilo dogodek z naslovom “Poplave 2023 – Kje smo po 10 mesecih?”, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Na dogodku sta sodelovala minister za naravne vire in prostor Jože Novak ter državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc, ki sta predstavila tako izvedene ukrepe pri urejanju vodotokov po poplavah kot tudi dolgoročne načrte države za obvladovanje podnebnih sprememb.

Državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc je predstavila obseg škode na vodotokih ter izvedene in načrtovane ukrepe. Poudarila je, da je bilo poškodovanih okoli 4000 kilometrov vodotokov, neposredna škoda na vodni infrastrukturi pa presega 1,3 milijarde evrov. Takoj po poplavah so bili izvedeni interventni ukrepi za zagotovitev pretočnosti, večina teh ukrepov je že zaključena. Sedaj se začenja obnova, vzporedno pa poteka tudi vzdrževanje in nadaljevanje že začetih investicij.

“Poplave so res povzročile veliko škode, hkrati pa so opozorile na neustrezno ureditev področja urejanja vodotokov. To je priložnost, da področje sistemsko in dolgoročno bolje uredimo,” je dejala Kegljevič Zagorc. Dodala je, da je pred njimi veliko dela, vendar verjame, da bodo uspešni.

Sistemski pristopi države pri urejanju vodotokov

Minister Jože Novak je sodeloval v okrogli mizi na temo sistemskih pristopov države pri urejanju vodotokov. Izpostavil je pomen spoštljivega odnosa do vode in opozoril, da je bilo področje urejanja voda desetletja zapostavljeno. “Začenja se 5-letna sanacija po programu, ki ga je nedavno sprejela vlada. Nekateri ukrepi se lahko že začnejo izvajati, za nekatere pa bo potrebno sprejeti državni prostorski načrt,” je povedal Novak.

V pripravi je že državni prostorski načrt (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, pripravljena sta tudi osnutka pobud za DPN za porečje Drete in za porečje Savinje od Mozirja do Ljubnega ob Savinji. Novak je poudaril, da je treba vodotoke urejati celovito, saj posamezni ukrepi vplivajo na celotno porečje.

S pravilnim pristopom k načrtovanju, gradnji in upravljanju vodnogospodarske infrastrukture ter z zagotovitvijo ustreznih virov financiranja se odpravljajo posledice več desetletnega zanemarjanja področja urejanja voda. To bo zagotovilo ustrezne pogoje za učinkovito upravljanje in vzdrževanje vodotokov ter zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev.

Portal24; Foto: SV X