Poplave: Kmetijska škoda ocenjena na 145 milijonov evrov

Kmetijska škoda ocenjena na 145 milijonov evrov

Irena Šinko, slovenska ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je na zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije povedala, da se škoda na področju kmetijstva v Sloveniji zaradi avgustovskih poplav ocenjuje na okoli 145 milijonov evrov, s čimer je prizadetih več kot 2700 kmetijskih gospodarstev. Škoda je nastala predvsem na zemljiščih, objektih, opremi in strojih pa tudi pri zalogah krme, gnojil, semen in pri oddaji mleka.

V gozdarstvu je bila škoda predvsem na gozdnih cestah, kar v nekaterih primerih predstavlja edini dostop do kmetijskih gospodarstev. Okoli 1700 kilometrov gozdnih cest je bilo poškodovanih, s čimer je skupna škoda ocenjena na 50 milijonov evrov. Poleg tega je bilo poškodovanih še okoli 1,5 milijona kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov.

V ribištvu so bila poškodovana predvsem objekti, ribogojnice in oprema, pa tudi prostoživeče in gojene ribe, kar prinese oceno škode okoli šest milijonov evrov.

Ministrica Šinko je o škodi že informirala pristojnega evropskega komisarja Janusza Wojciechowskega in danes bo o škodi informirala še ministrske kolege iz drugih članic Evropske unije. Pogovori se bodo vodili predvsem o proračunu za prihodnje leto, saj je krizna rezerva za letos že izkoriščena. Sloveniji je bilo iz te rezerve dodeljenih 1,23 milijona evrov, ki bodo namenjeni za odpravo posledic poplav, pri čemer je mogoče iz nacionalnega proračuna dodati 200 odstotkov sofinanciranja. O konkretih številkah sredstev iz kmetijske rezerve za prihodnje leto ministrica ni mogla govoriti.

Poleg tega namerava Slovenija sredstva za pomoč kmetom prerazporediti tudi iz programa razvoja podeželja, ki je del skupne kmetijske politike Evropske unije. Ministrica Šinko od Evropske komisije pričakuje pomoč in prožnost pri ukrepih, ki jih pripravljajo v okviru tega programa.

vir Foto: Portal24