Poplavni kaos: Fleksibilni seznami in nezadovoljni krajani

ByMiha Kovač

19. junija, 2024 , , ,
Poplave Luče [Foto: Zajem zaslona]

Poplavni kaos: Fleksibilni seznami in nezadovoljni krajani

Po uničujoči ujmi, ki je prizadela Slovenijo avgusta lani, je trenutno na seznamu za odstranitev 343 objektov. Ta številka pa še ni dokončna, saj se seznam lahko še spreminja, dokler stroka ne poda končne odločitve. “Seznam objektov, ki so po lanskih ujmah predvideni za odstranitev, je fleksibilen in se bo lahko spreminjal, dokler stroka ne bo podala končne odločitve,” je dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic.

Postopki ocene in odstranitve

Do zdaj je vlada sprejela 44 sklepov o odstranitvi objektov, v postopku je še 29 sklepov, na potrditvi na svetu za obnovo pa je 56 objektov. Zaključenih je bilo 28 cenitev objektov, pri čemer so na pogovore povabili sedem lastnikov teh objektov. Na povabilo sta se odzvala dva lastnika, zato bodo naslednji teden ponovno obiskali teren in povabili tudi druge lastnike, da preverijo cenitve in omogočijo pripravo pogodb.

Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je pojasnil, da je 50 objektov, ki jih bodo lahko ustrezno zavarovali pred poplavami in drugimi nevarnostmi, umaknjenih s seznama za odstranitev. Na drugi strani pa bodo nekateri objekti, ki so jih strokovnjaki zaznali na terenu, morda v prihodnosti še umeščeni na ta seznam. “Šele tedaj, ko bomo vse to pregledali in ko bo stroka povedala končne odločitve, bomo lahko potegnili črto in povedali, kakšno je končno število teh objektov,” je dodal Šefic.

Zato smo se odločili, da gremo v naslednjem tednu na teren in jih ponovno povabimo ter seveda tudi vse druge z namenom, da jim predstavimo te cenitve, da imajo možnost preveriti te cenitve, ugotoviti, ali je vse potrebno upoštevano, in potem bo to tudi podlaga za pripravo pogodb v naslednjem koraku.

Boštjan Šefic

Nezadovoljstvo krajanov in težave pri cenitvah

Krajani, katerih objekti so na seznamu za izselitev, niso povsem zadovoljni s cenitvami. Na sestanku z Boštjanom Šeficem so izrazili nezadovoljstvo z ocenami njihovih poškodovanih objektov. Šefic je pojasnil, da je življenje v nekaterih krajih nevarno. Dodal je, da država načrtuje ureditev zadrževalnikov za visoke vode Savinje po izselitvi prebivalcev.

Župan Braslovč Tomaž Žohar je zatrdil, da noben občan Braslovč še ni prejel sklepa o odstranitvi objekta. Pojasnil je, da strokovne analize dokazujejo, da se prebivalci v poplavno ogroženem Letušu ne morejo zaščititi pred poplavami. Sklepi o odstranitvi objektov za prebivalce desnega brega Savinje v Letušu naj bi bili izdani ta teden. Za levi breg še ni znano, kdaj naj bi se to zgodilo.

Za vse te objekte, za katere državna tehnična pisarna pripravlja strokovne ocene, je bilo treba pripraviti strokovne podlage. Ko so kolegi vodarji in geologi začeli delati pri teh zadevah, se je ugotovilo, da te podlage, ki so bile pripravljene oziroma na razpolago, niso ustrezne in so morali delati dodatne študije, dodatna preverjanja.

Boštjan Šefic

Izvedba strokovnih podlag in časovnica

Boštjan Šefic je poudaril, da so strokovne podlage za ocenjevanje objektov zahtevale dodatne študije in preverjanja, kar je prispevalo k zamiku časovnice. Zdaj imajo pripravljene strokovne podlage za praktično vse objekte, kar omogoča nadaljevanje postopkov. Po prejetju strokovnih podlag za zadnji objekt bodo pripravili temeljito časovnico, ki bo temeljila na sedanjih izkušnjah.

V skladu z zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev je treba ceniti objekte na 31. julij 2023, torej za nazaj. To pomeni, da morajo cenilci pregledati tudi določeno dokumentacijo, torej načrte, vse tisto, kar je na razpolago. Pri objektih, ki so bili pa uničeni, ki so pod plazovi, ki jih je odnesla voda ali jih popolnoma uničila, pa seveda iskati tudi druge vire, na podlagi katerih so lahko naredili te ocene.

Boštjan Šefic

Težave pri cenitvah objektov so bile izjemno zahtevne, zlasti pri prvih dveh svežnjih, ko so morali cenilci ocenjevati popolnoma uničene nepremičnine. Zakon o obnovi zahteva, da se cenitve izvajajo za nazaj, kar pomeni, da morajo cenilci pregledati tudi dokumentacijo objektov, ki so bili uničeni.

Vprašanje, kdaj bodo začeli graditi nadomestne objekte, ostaja neodgovorjeno. “Kdaj bodo začeli graditi hiše za nadomestitvene objekte in kdaj se bo prva družina lahko preselila, še vedno ni jasno. Datuma vam ne znam povedati, je pa še vedno cilj druga polovica letošnjega leta,” je dejal Šefic.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Zajem zaslona