Predstavniki nevladnikov in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) bodo jutri dorekli rešitev, s katero bo civilna družba prejela (del) sredstev, ki jim jih je lani jeseni “odrekel” nekdanji minister Zvone Černač.

Državni sekretar Marko Koprivc je ob tem dejal: “S tem želimo popraviti krivice, ki jih je prejšnja vlada povzročila nevladnim organizacijam.” 

Sloveniji so Norveška, Islandija in Lihtenštajn za obdobje 2014-2022 v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) namenile nekaj več kot 30 milijonov evrov. Približno deset odstotkov teh sredstev je namenjenih civilni družbi.

NVO-ji so v času prejšnje vlade opozarjale na neustrezne postopke razdeljevanja tega denarja. Izpostavili so, da naj bi tedanji minister pristojen za to področje Zvone Černač, v razpise samovoljno vnašal diskriminatorne pogoje. Tako naj bi izključil sodelovanje NVO-jev. N1 navaja, da naj bi se zapletlo tudi pri razdelitvi zadnjega paketa sredstev. Nevladniki naj ne bi dobili nič.  

CNVOS

Direktor CNVOS Goran Forbici pojasnjuje:  “Mehanizem teh donacij je takšen, da države donatorice malo manj kot deset odstotkov pridržijo do približno dve leti pred iztekom finančnega obdobja in takrat glede na potrebe po dogovoru z državo prejemnico razporedijo preostali denar. Načelni dogovor že pred nastopom prejšnje vlade je bil, da se ta denar razporedi tudi v Sklad za civilno družbo. Od teh dveh milijonov evrov naj bi nevladniki dobili tretjino. Černač ni želel pristati na to, tako da je bila lani jeseni sprejeta odločitev, da NVO iz te rezerve ne dobijo ničesar.”

Od 14 držav, ki so prejemnice sredstev omenjenih skladov, poleg Slovenije sredstev v sklade NVO-jev nista razdelila le še Ciper in Latvija. Države donatorice spodbujanju močne civilne družbe namenijo posebno pozornost. Slednje je tudi razllog, da so ustanovile Sklad za civilno družbo.

Našli način za sanacijo “škode”

Po navajanju n1 naj bi zdaj na SVRK kot kaže, našli način, s katerim bodo sanirali poteze prejšnjega ministra.

Igor Isajlovič iz kabineta ministra pravi, da so v prejšnjem finančnem mehanizmu ostala neporabljena sredstva. Z donatoricami so se dogovorili, da se namenijo v sklad za civilno družbo. Nevladnim organizacijam bodo tako namenili 500 tisoč evrov. Neporabljena sredstva finančnega mehanizma niso nič nenavadnega, je pojasnil Isajlovič in dodal, da jih bodo usmerili nekam, kjer bodo smiselno porabljena. Razpis bo namenjen NVO, ki delujejo na področju krepitve demokracije, pravne države in človekovih pravic.

Potem ko bo SVRK sredstva vrnil donatorkam, ga bodo te prenesle v Sklad za civilno družbo, s katerim upravlja CNVOS.

Vir: N1 Foto: Fotomontaža Demoracija/STA

By A.K.

Komentar: