Poslanske skupine SDS, SD in NSi proti omejevanju prireditev

Foto: Pixabay

Poslanske skupine SDS, SD in NSi proti omejevanju prireditev

Poslanske skupine SDS, NSi in SD so izrazile svoje nasprotovanje predlogu nove uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na javnih shodih in prireditvah. Predlog, ki ga je izpostavil poslanec Andrej Kosi, naj bi po njihovem mnenju omejeval izvedbo javnih prireditev na prostem, vključno z gasilskimi veselicami. Zaradi teh skrbi so poslanci SDS in NSi napovedali zahtevo za sklic seje odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, od vlade pa zahtevajo dodatna pojasnila o predlagani uredbi.

Vladni predlog, ki je sprožil razpravo, vključuje zahtevo, da organizatorji prireditev ob prijavi dogodka po 22. uri občini predložijo elaborat ocene hrupa. Ta zahteva nadalje, da mora pooblaščeni izvajalec izmeriti raven hrupa med dogodkom in rezultate predložiti občini v tridesetih dneh po zaključku prireditve. Poslanec Kosi izpostavlja visoke stroške in logistične izzive, povezane s to zahtevo, glede na omejeno število pooblaščenih izvajalcev za merjenje hrupa.

Omejitve

Dodatno problematiko predstavljajo tudi pravila glede montaže in demontaže prizorišča, ki se morata izvesti izven nočnega časa, in omejitev števila prireditev na isti lokaciji v koledarskem letu. Ta del predloga po mnenju Kosija nepotrebno otežuje organizacijo dogodkov in vpliva na lokalne skupnosti, ki gostijo več prireditev skozi leto.

Poslanska skupina SD je šla še korak dlje in ministra za okolje Bojana Kumra pozvala k umiku predloga iz javne obravnave, s čimer bi omogočili dodatno preučitev vpliva predlaganih pravil na organizacijo dogodkov v lokalnih skupnostih.

“V tem nočnem času bi moral pooblaščeni izvajalec ta hrup meriti in po 30 dneh po prireditvi predložiti tudi rezultat meritev. To seveda veliko stane, tudi pooblaščenih izvajalcev imamo le 17 in v Sloveniji je v istem času seveda več kot 17 prireditev.” 

Andrej Kosi

Onemogočene gasilske veselice?

Z zvočnim hrupom obremenjene prireditve so po novem predlogu uredbe omejene na čas do 24. ure, razen na praznike in dela proste dni, ko se lahko podaljšajo do 2. ure zjutraj. Andrej Kosi opozarja, da bi takšne omejitve lahko škodovale tradicionalnim dogodkom, kot so gasilska tekmovanja, ki običajno preidejo v veselico. Uredba je naletela na nasprotovanje različnih organizacij, vključno z zbornico industrije sejmov in srečanj ter Gospodarskim interesnim združenjem koncertnih organizatorjev Slovenije, ki so izrazili zaskrbljenost glede omejitve hrupa na 80 decibelov. Ta omejitev bi po njihovem mnenju onemogočila izvedbo kulture na prostem. Prav tako je svoje nezadovoljstvo izrazila Gasilska zveza Slovenije.

Opozorila so se pojavila tudi v NSi, kjer so predlog uredbe označili za “vladni nesmisel”. Poudarjajo, da bi ureditev v predlagani obliki močno omejila ali celo onemogočila organizacijo prireditev. Izpostavljajo težave, s katerimi se organizatorji soočajo že danes, vključno z visokimi stroški in zapleteno birokracijo, ter opozarjajo, da bo sprejetje uredbe še dodatno odvrnilo organizatorje od izvedbe dogodkov. V NSi zahtevajo sklic nujne seje pristojnega parlamentarnega odbora, na kateri pričakujejo pojasnila ministra ter pripravo akcijskega načrta za poenostavitev upravnih postopkov, ki bodo olajšali organizacijo prireditev.

“Menimo, da bi morala vlada storiti vse, da se organizacija prireditev olajša in debirokratizira. Ljudi in društva, ki se trudijo, da naši kraji živijo, bi morali spodbujati, da pri tem vztrajajo, ne pa da jih onemogočamo na vsakem koraku.”

NSi

SD: Minister naj umakne gradivo

Glede na gradivo se mejne vrednosti, ki veljajo za tovrstne dejavnosti, ne bi spreminjale, uvaja pa se vrsta novih administrativnih obvez in omejitev, ki bodo negativno vplivale na organizatorje shodov in prireditev. Vpliv bodo imele tudi na možnosti za izvajanje dogodkov, ki so pomembni za skupnosti, v katerih se izvajajo, so podarili v SD-ju.

“Na posledice sprejetja take uredbe je v svojem odzivu na gradivo opozorila tudi Gasilska zveza Slovenije, ki je na konkretnih primerih prikazala negativne učinke na organizatorje prireditev, pa tudi na življenje v skupnostih, ki se jim na ta način močno omejuje možnost uporabe (pogosto omejenih) prireditvenih prostorov. Prepričan sem, da je omejevanje čezmernega hrupa mogoče doseči drugače kot z nalaganjem novih administrativnih obremenitev organizatorjem.” 

Damijan Zrim

Poslanska skupina SD-ja ej na podlagi tega na ministra za okolje Kumra naslovila pobudo, naj gradivo umakne iz javne obravnave in v ponovnem usklajevanju pripravi rešitve, ki bodo manj administrativno omejujoče do organizatorjev prireditev.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Pixabay