Posojila v švicarskih frankih: Banke morajo vrniti presežna plačila

ByA.K.

4. novembra, 2023 , , ,

Posojila v švicarskih frankih: Banke morajo vrniti presežna plačila

Vrhovno sodišče Slovenije je nedavno sprejelo pomembno odločitev v korist posojilojemalcem, ki so sklepali posojilne pogodbe v švicarskih frankih. Kot je poročal časopis Večer, je vrhovno sodišče ugodilo zahtevku za ničnost notarskega zapisa posojilne pogodbe v tej valuti ter ugotovilo, da banka ni imela valutnega tveganja zaradi zaprtih deviznih pozicij.

Pomembno odločitev je komentiral odvetnik Robert Preininger, ki je zastopal posojilojemalca v primeru švicarskih frankov. Po njegovem mnenju gre za precedenčni primer, saj je vrhovno sodišče odgovorilo na pet vprašanj, glede katerih je bila revizija dopuščena. Odgovori pa potrjujejo izhodišča za nadaljnje sodne postopke v prid kreditojemalcem v švicarskih frankih.

Glede posledic te odločitve je Preininger povedal, da bodo banke morale vrniti vsa presežna plačila posojilojemalcem. Dodal je, da že obstajajo dve pravnomočni sodbi višjih sodišč v Celju in Mariboru, ki določata, da banke zaradi ničnosti posojilne pogodbe morajo vrniti presežke plačil posojilojemalcem.

O zastaralnih rokih je odvetnik pojasnil, da obstajajo specifične okoliščine glede zastaranja zahtevkov in da zastaralni roki ne morejo teči, dokler posojilojemalec nima na voljo vseh informacij in dokler traja pogodbeni odnos s stranko.

Kaj pomeni odločitev sodišča

Povečanje ničnosti posojilnih pogodb v švicarskih frankih pri bankah v Sloveniji je postalo v zadnjem letu vse bolj opazno. Ta odločitev vrhovnega sodišča pomeni, da bodo banke morale vrniti celoten znesek posojila, ki so ga nakazale posojilojemalcu, in obratno, banka bo morala posojilojemalcu vrniti vsa plačila.

Predsednik Združenja Frank, Matjaž Sušnik, je poudaril pomen te odločitve vrhovnega sodišča. Po njegovih besedah so primeri, ko vrhovno sodišče odloči v tej zadevi, redki. Slednje pa kaže na to, da se sodna praksa glede kreditov v švicarskih frankih usklajuje v prid posojilojemalcem. V Združenju Frank so od 20. februarja zabeležili več kot 25 sodb na različnih stopnjah, vse v korist posojilojemalcev.

Sušnik je dodal, da ovir za tožbe ni več. Dodal je, da nekatera sodišča praviloma odobrijo začasno odredbo, ki zadrži odplačevanje anuitet. Slednje olajša financiranje tožb posojilojemalcem.

Pomembno je tudi stališče senata vrhovnega sodišča, ki je prvič zavzel stališče, da banka zaradi zaprtih deviznih pozicij ni imela valutnega tveganja. Senat, ki so ga sestavljali vrhovne sodnice in sodniki Karmen Iglič Stroligo, Jan Zobec, Nina Betetto, Ana Božič Penko in Mateja Končina Peternel, je s svojo odločitvijo okrepil položaj posojilojemalcev v švicarskih frankih.

vir

Foto: Adobestock

Portal24