Posvet o makroregionalnih strategijah EU, v ospredju prioritete predsedovanja Slovenije Strategiji EU za Podonavje

Na nacionalnem posvetu o makroregionalnih strategijah EU so slovenski deležniki, ki so vključeni v izvajanje makroregionalnih strategij EU v katerih sodeluje Slovenija, razpravljali o preteklih dosežkih ter prioritetah za prihodnje leto. Najpomembnejši projekt v letu 2023 bo predsedovanje Slovenije Strategiji EU za Podonavje (The EU Strategy for the Danube Region – EUSDR).

Slovenija je edina država, ki s celotnim ozemljem sodeluje v treh makroregionalnih strategijah: Alpski (The EU Strategy for the Alpine Region – EUSALP), Jadransko-jonski (The EU Strategy for the Adriatic-Ionian Region – EUSAIR) in Podonavski (EUSDR). Glede na geopolitični položaj mora Slovenija stremeti k temu, da kar najbolje izkoristi te priložnosti. Saj so dosežki makroregionalnih strategij močno odvisni od zavzetosti in ambicij sodelujočih držav.

Dolgoročno

Dolgoročno je za Slovenijo pomembno, da pri svojem delovanju v okviru makroregionalnih strategij še naprej posebno pozornost namenja državam v svoji neposredni soseščini. Te države v makroregionalnih strategijah nastopajo povsem enakopravno. Hkrati pa si bo Slovenija prizadevala za ohranitev vloge vodilnega partnerja v projektu EUSAIR Facility Point. Slednji nudi podporo upravljanju Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo. Na posvetu je bila opravljena tudi razprava o prioritetah predsedovanja Slovenije Strategiji EU za Podonavje v letu 2023. Predsedovanje predstavlja za Slovenijo izziv. V teh zahtevnih časih mora Slovenija prispevati k nadaljnjemu razvoju Podonavske makroregije. V makroregijah sodeluje 14 držav, med njimi tudi Ukrajina.

Posvet je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve, udeležili pa so se ga strokovnjaki iz ministrstev, organov v sestavi in deležniki iz drugih inštitucij, ki so vključeni v izvajanje makroregionalnih strategij EU.

Vir: MZZ RS

Foto: MZZ

By A.K.

Komentar: