Požareport: Primer RTV: Trije kanali, kjer pušča Ustavno sodišče? Se Acceto vrača in maščevanje za Kogovškovo, češ izločimo še Jakliča.

Sodišče [Foto: Pexels]

In tudi če držijo govorice, da naj bi se “prebežnik” Accetto “znova obrnil” (ter priklonil vladajoči politiki), bi se navedeno razmerje lahko spremenilo kvečjemu na 4 proti 3, torej večinsko še vedno v dobro nasprotnikov ustavno spornega zakona Golobove vlade.

Požareport: Primer RTV: Trije kanali, kjer pušča Ustavno sodišče? Se Acceto vrača in maščevanje za Kogovškovo, češ izločimo še Jakliča.

Požareport: In če bi sodnica Neža Kogovšek Šalamon bila izločena (no, to bi se, glede na obstoječe razloge, tudi moralo zgoditi), je zgodba za vlado, kar zadeva to novelo zakona o RTV, skoraj zagotovo že zapečatena, ampak kot poraz te vlade…

Tudi minuli četrtek ustavno sodišče ni sprejelo nobene vsebinske odločitve, povezano z razvpito novelo zakona o RTV Slovenija. Ustavni sodnik Jože Knez naj bi zbolel, zato ga ni bilo, prav tako še niso odločali o najnovejši zahtevi pobudnikov ustavne presoje glede izločitve ustavne sodnice Neže Kogovšek Šalamon, ker še vedno dopolnilno dela na Mirovnem inštitutu, enemu od akterjev tega postopka pred ustavnim sodiščem, še prej pa organizatorjem kampanje pri referendumu o RTV.

Namreč, tudi Kogovškova je bila odsotna, in se zato – kot to zahteva 33. člen zakona o ustavnem sodišču, da se ima sodnik, katerega izločitev se zahteva, pravico izreči o navedbah v zahtevi, vendar pri odločanju o njegovi izločitvi ne sme sodelovati, kaj šele glasovati – o tej zahtevi ni mogla izreči.

O izločitvi ustavnega sodnika sicer odloča ustavno sodišče na nejavni seji, pri enakem številu glasov pa odloči glas predsedujočega, torej predsednika ustavnega sodišča Mateja Accetta.

In če bi sodnica Neža Kogovšek Šalamon bila izločena (no, to bi se, glede na obstoječe razloge, tudi moralo zgoditi), je zgodba za vlado, kar zadeva to novelo zakona o RTV, skoraj zagotovo že zapečatena, ampak kot poraz te vlade. Saj bi v tem primeru za potrditev novele, sodeč po glasovanju o njenem začasnem zadržanju novele (5 za in 3 proti), bile samo še dve preostali ustavni sodnici, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs, (Rok Čeferin je – spomnimo – itak izločen), skratka, razmerje bilo že 5 (za) proti 2.

In tudi če… več na Požareport.

Foto: Pexels