Rok Čeferin je svojo izločitev najverjetneje “uradno” predlagal zato, ker odvetniška pisarna Čeferin, s katero je poslovno (lastniško) povezan, permanentno, celo po pavšalu, sodeluje z javnim zavodom RTV Slovenija.

Požareport: Vsi dokumenti: Beda in politizacija sodstva, toda Čeferin je očitno dovolj inteligenten, da je od zadeve RTV pobegnil

Požareport: Če bodo v zadevi novele Zakona o RTV Slovenija za glasovali le tako imenovani “desni” sodniki, proti pa “levi” sodniki, bo to eklatanten dokaz, da pri nas resničnega ustavnega sodišča nimamo…

Ocena za presojo ustavnosti novele Zakona o RTV Slovenija (v nadaljevanju novele) razkriva vso bizarnost, naivnost, pa tudi prepletenost našega sodnega sistema z interesi odvetniških pisarn. Politično ter medijsko strašno razvpito zadevo je namreč na ustavnem sodišču dobil v roke – kot sodnik poročevalec – Rok Čeferin, sicer tudi podpredsednik ustavnega sodišča, a hkrati drugi največji solastnik znane grosupeljske Odvetniške družbe Čeferin in partnerji …

… za strokovno sodelavko (ali tako imenovano svetovalko) pa je bila imenovana Andreja Krabonja, za katero se govori, da dela predvsem na politično izpostavljenih zadevah, in da naj bi naravnost “oboževala Čeferina”.

To – med drugim – dokazuje, kako se sistem v ozadju odziva brezhibno in popolno ter skladno z interesi politične in ekonomske moči. Saj, će obstaja kakršna koli možnost, da presoja ustavnosti novele ne bi uspela, bi to, na tem ustavnem sodišču, zmogel urediti predvsem in zgolj sodnik Čeferin.

Toda Rok Čeferin je očitno dovolj inteligenten, da je, verjetno, takoj dojel (ali pa sta mu to svetovala oče Peter in brat Aleksander), kako ga je taisti sistem porinil v lose-lose situacijo.

Če bi namreč pobudnikom novele ugodil, bi bil nedvomno deležen javnega linča tranzicijskih medijev in ulice, najmanj skozi razne Jenulle in Glasove ljudstva; če bi pobudnike novele slučajno zavrnil, pa bi bil na Evropskem sodišču za človekove pravice slejkoprej spoznan za tistega sodnika, ki sodi v nasprotju z varovanjem človekovih pravic. In to ne na področju, kjer je Slovenija najpogosteje obsojena, to je za dolgotrajnost sodnih postopkov (kar lahko sodnik opraviči s tem, da gre pač za sistemsko težavo, na kar ustavno sodišče tudi ves čas opozarja), ampak bi bil obsojen za kršitev ene od najbolj elementarnih pravic, to je pravice, da o obtožbah posameznika odloča sodišče, ne zakon (več o tem v nadajevanju članka, pri odgovoru vlade).

Glede na judikaturo v evropski sodni praksi človekovih pravic, ki so jo oblikovali ESČP, Sodišče Evropske Unije (SEU) in ustavna sodišča drugih držav EU, ta zadeva namreč nikakor ne more preživeti presoje ESČP. Zato je Čeferin najverjetneje poiskal izhod, recimo temu pobegnil ali dezertiral.

Tukaj je treba sicer reči, priznati, da je v resnici ravnal nadvse korektno, “by the book”, ne pa kot aktualni predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto, ki je kolegicam in kolegom na ustavnem sodišču raje celo lagal (vir: To je pa preveč! Če Accetto ne odstopi, imamo ustavnega sodnika, ki dokazano laže, je brez integritete in sodi politično).

Zakon o ustavnem sodišču zahteva, da mora ustavni sodnik, ko izve za kakršen koli razlog svoje izločitve, nemudoma prenehati z delom, in to sporočiti predsedniku ustavnega sodišča (32. člen ZUstS), o izločitvi ustavnega sodnika pa nato odloči ustavno sodišče na nejavni seji (drugi odstavek 34. člena ZUstS).

Ampak, pozor, ustavno sodišče je na 1. letošnji seji ustavnega sodišča, bila je 5. januarja, salomonski predlog Čeferina za izločitev soglasno zavrnilo. Ker so se očitno zavedali tudi dejstva, da bi v tem primeru lahko Čeferin, s pilatovsko opravnimi rokami, deloval iz ozadja, denimo v tandemu z ustavno sodnico Špelco Mežnar, ki je nekoč bila tudi del njegove odvetniške pisarne.

In prav tu se v resnici do konca razgali, kako “naivno” naša sodišča – včasih – delujejo. Namreč, če temu ne bi bilo tako, ne bi moglo priti do situacije, ko se je na dveh zaporednih (!) obravnavah iste zadeve v roku dveh tednov (14 dni!?) kar dvakrat odloča o izločitvi istega sodnika, in še to obakrat na njegov predlog?! Čeferin je namreč dan potem, ko so ostali ustavni sodniki soglasno zavrnili njegov predlog za izločitev, nadaljeval z delom. Tako je državni zbor poslal dopis (6. januarja), s katerim ga je kot nasprotnega udeleženca v tej zadevi pozval, da se o predlogu za začasno zadržanje novele lahko izjavi v osmih dneh, o vseh ostalih navedbah iz pobude pa v tridesetih dneh.

V skladu s prvim odstavkom 265. člena poslovnika državnega zbora je Čeferinovo pobudo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič poslala tudi vladi.

Je pa Čeferin v torek, 10. januarja, poslal dopis tudi na RTV Slovenija. Zakon o ustavnem sodišču namreč tudi pravi (26. člen), da sodnik poročevalec pri preizkusu pobude zbere podatke in pojasnila, ki so potrebna za odločitev, ali naj ustavno sodišče postopek začne.

In na podlagi tega zakonskega pooblastila je Čeferin pozval vodstvo RTV, naj v roku treh dni pojasni naslednje:

– Na kakšen način je generalnemu direktorju RTV Slovenija, direktorju televizije, predsedniku programskega sveta in namestnici predsednika nadzornega sveta prenehal mandat, na podlagi prvega odstavka 22. člena ZRTVS-1B, in ali so bili v tej zadevi izdani posamični akti.

– Ali so na kakršen koli način urejene pravice zgoraj navedenih oseb po morebitnem prenehanju mandata oziroma morebitnem imenovanju novega generalnega direktorja, novega direktorja televizije ter novih članov programskega in nadzornega sveta RTVS.

– Predloži vse posamične akte v zvezi z imenovanji, zaposlitvijo (pogodbe o zaposlitvi) in prenehanjem mandata navedenih oseb.

Med svojim odgovorom so na RTVS zapisali, da so mandati vodstvenih in nadzornih organov prenehali neposredno na podlagi zakona, da za prenehanje mandatov ni bilo potrebno nikakršno ravnanje katerega koli organa RTV Slovenija ali drugega organa, zato v tej zadevi tudi niso bili izdani nobeni posamični akti.

Če bi takšni akti bili izdani, četudi samo v obliki sklepov, bi ustavno sodišče lahko pobudo zavrglo z obrazložitvijo, da še niso izčrpana vsa pravna sredstva, saj je zoper posamične akte načeloma mogoče sprožiti spor pred upravnim sodiščem. No, za podkrepitev svojih trditev pa so na RTV Slovenija med drugim zapisali, citiramo… več na Požareport.

Foto: STA

Ne spreglejte…

Požareport: Nedeljski Kebrov intervju kot sistemska korupcija na RTV: ker gre za skriti del spopada za direktorski stolček

Požareport: Prikrita zloraba intervjuja v zameno za Kebrovo kadrovsko lobiranje znotraj struktur, ki tokrat – znova – neposredno odločajo o vodilnih in drugih kadrih na javni RTV Slovenija, Ksenija Horvat pa se poteguje za stolček nove direktorice TVS… več tukaj.

By A.K.

One thought on “Požareport: Vsi dokumenti: Beda in politizacija sodstva, toda Čeferin je očitno dovolj inteligenten, da je od zadeve RTV pobegnil”

Komentar: