Odprti poziv za slovenski paviljon na 18. arhitekturnem bienalu v Benetkah

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) z odprtim pozivom vabi zainteresirane k oddaji predlogov za predstavitev v slovenskem paviljonu na 18. mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah. Namen poziva je izbrati projekt in projektno skupino, ki bo zasnovala, oblikovala, izvedla in predstavljala slovenski paviljon na 18. mednarodni razstavi arhitekture.

Rok za oddajo projektov je 13. oktober 2022.

K sodelovanju so vabljeni arhitekti, krajinski arhitekti, urbanisti, oblikovalci, umetniki, kustosi, raziskovalci in drugi posamezniki (pa tudi organizacije) različnih izobrazb oziroma profilov, aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja in drugih disciplin, ki lahko prispevajo h koncipiranju, produkciji in predstavitvi vsebin paviljona.

Slovenski paviljon bo v razstavnem prostoru Arsenala odprt od 20. maja do 26. novembra 2023.

Za predstavitev Slovenije na omenjeni mednarodni razstavi arhitekture je bil na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo kot delegirana ustanova imenovan Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Za komisarko Republike Slovenije je bila imenovana Maja Vardjan.

Na spletni strani Muzeja za arhitekturo in oblikovanje najdete več informacij o odprtem pozivu za slovenski paviljon na 16. mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah.

Vir: MK RS Foto: Dan Novac