Pozor, izteka se rok za oddajo vloge za oprostitev davka od premoženja 

Jutri, 31. januarja, je ključen datum za vse lastnike nepremičnin, saj se izteče rok za oddajo vloge za oprostitev davka od premoženja. Davčni zavezanci, ki želijo uveljaviti oprostitev ali znižano plačilo davka od premoženja za svoje nepremičnine, morajo svoje vloge vložiti na davčno upravo, pristojno za območje, na katerem se nahaja njihova nepremičnina, najkasneje do jutrišnjega datuma.

Osnova za obdavčitev je vrednost nepremičnine, pri čemer se davek od premoženja določi s progresivno lestvico. Za leto 2024 velja nova lestvica za stanovanjske nepremičnine. Davčni zavezanci za plačilo davka od premoženja vključujejo fizične osebe, ki imajo v lasti stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, ki niso del bloka ali hiše ter prostore za počitek oziroma rekreacijo. Pomembno je poudariti, da se davek plačuje ne glede na to, ali lastnik nepremičnino sam uporablja ali jo oddaja v najem.

Zavezanci so dolžni vložiti napoved za odmero davka v 15 dneh od nakupa nepremičnine ali, če je nepremičnino gradil, v 15 dneh od izdaje uporabnega dovoljenja. Vlogo je treba vložiti pri finančnem uradu, ki pokriva območje, kjer se nepremičnina nahaja. Enkrat letno FURS izda odločbo s plačilnim nalogom na podlagi vloženih napovedi.

Pomembno je opozoriti, da neoddana vloga predstavlja prekršek, za katerega je predvidena globa v višini od 250 do 400 evrov.

Izjeme in opravičena plačila

Obstajajo tudi izjeme in možnosti za oprostitev ali znižano plačilo davka. Davka na premoženje ni treba plačevati za stanovanjske stavbe, katerih površina ni večja od 160 kvadratnih metrov in v katerih lastnik ali njegovi ožji družinski člani stalno prebivajo v letu pred letom, za katero se davek odmerja.

To pomeni, da davka niso oproščene fizične osebe, ki imajo več kot eno nepremičnino, čeprav je ta manjša od 160 kvadratnih metrov. V primeru, da je prva nepremičnina, kjer lastniki prebivajo, večja od 160 kvadratnih metrov, se davek obračuna le na presežek nad navedeno vrednostjo. Na primer, pri hiši velikosti 250 kvadratnih metrov se davek plača le za 90 kvadratnih metrov.

Prav tako so začasno oproščeni plačila davka na premoženje prvi lastniki novih stanovanjskih hiš ali stanovanj ter garaž za obdobje 10 let. Prvi lastnik se šteje tudi tisti, ki je takšno nepremičnino podedoval, vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi lastnik.

Dodatno, davka ni treba plačevati za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše, stanovanja in garaže, če se je zaradi popravila ali obnove njihova vrednost povečala za več kot 50 odstotkov.

Za zavezance z več kot tremi družinskimi člani, ki v letu pred letom, za katero se odmerja davek, stalno prebivajo v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, pa se odmerjeni davek zniža za 10 odstotkov za četrtega in enako za vsakega nadaljnjega družinskega člana.

Pomembno je poudariti, da za vložitev vloge za oprostitev ali znižano plačilo davka ni predpisanega obrazca. Na FURS je treba poslati prosto napisano izjavo. Če zamudite rok za oddajo vloge, se začasna oprostitev plačila davka na premoženje ne bo upoštevala. Zato ne pozabite, da imate le še en dan za oddajo svoje vloge in izkoristite možnosti za oprostitev ali znižano plačilo davka od premoženja.

vir; Foto: Pexels; Portal24