Pravosodni ministri bodo jutri zasedali v Luksemburgu. Zasedanja Sveta za pravosodje se bo udeležila pravosodna ministrica dr. Dominika Švarc Pipan. Ministri in ministrice si bodo prizadevali doseči splošni pristop glede dveh predlogov iz paketa za digitalizacijo pravosodnega sodelovanja in se seznanili z napredkom pri pogajanjih med Svetom in Evropskim parlamentom o zakonodajnem paketu o elektronskih dokazih.

Posebno pozornost bodo ministri in ministrice namenili tudi vojni v Ukrajini, in sicer varstvu otrok in mladoletnih ter učinkovitemu izvajanju omejevalnih ukrepov. Na dnevnem redu zasedanja je tudi dogovor o delnem splošnem pristopu glede osnutka direktive o okoljski kriminaliteti, ter sprejetje sklepov Sveta o otrokovih pravicah. Ministri in ministrice bodo seznanjeni s stanjem pristopanja EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Predsedstvo bo poročalo o napredku pri pogajanjih v Svetu Evrope in pripravah v okviru pristojnih teles Sveta. V času delovnega kosila je napovedana izmenjava mnenj glede varstva osebnih podatkov, v okviru mednarodnih prenosov podatkov.

Vir: MP RS
Foto: BOBO