Predlog zakona o osebni asistenci: Sledi odvzem dodatka za pomoč in postrežbo?

ByAna Koren

17. oktobra, 2023 ,
Foto: FreepikFoto: Freepik

Predlog zakona o osebni asistenci: Sledi odvzem dodatka za pomoč in postrežbo?

Javna razprava o predlogu zakona o osebni asistenci se je zaključila, prinaša pa serijo novosti, ki so povzročile zaskrbljenost med uporabniki. Osrednje spremembe vključujejo zmanjšanje števila družinskih članov, ki lahko delujejo kot osebni asistenti, z dveh na enega, ter možnost ukinitev dodatka za pomoč in postrežbo. Do sedaj je bil za storitev osebne asistence od dodatka uporabljen le del, zdaj pa je predlagano, da se dodatek v celoti odvzame.

Državni svetnik in predsednik Zveze paraplegikov, Danijel Kastelic, opozarja, da bi te spremembe lahko mnoge pahnilo v slabši finančni in socialni položaj. Nekateri se bodo morda celo primorani odpovedati osebni asistenci, da bi lahko pokrili osnovne življenjske stroške. Kastelic tudi izraža pomisleke glede ustavnosti takšnih sprememb, ki odvzemajo že pridobljene pravice.

Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, opozarja na pomanjkanje kadra in potrebo po temeljitem razmisleku o predlaganih spremembah, še posebej v luči delovnopravne zakonodaje. Opozarja, da ni tako preprosto odpovedati pogodb o zaposlitvi iz “poslovnih razlogov”, če nameravajo isto delovno mesto zapolniti z drugim kandidatom.

Pristojni minister, Luka Mesec, poudarja, da gre pri predlaganih spremembah za usklajevanje socialnih sistemov. Vendar nevladne organizacije in zainteresirane strani izražajo resne pomisleke in upanje, da bo morda Državni zbor ponovno premislil o implementaciji teh sprememb.

Uporabnike skrbi asistentova navzočnost med nočnim počitkom

Predmet razprave in skrbi je postala tudi prisotnost osebnega asistenta med nočnim počitkom uporabnika. Sprememba predvideva, da bi bila prisotnost osebnega asistenta med nočnim počitkom dovoljena le, če je uporabnik življenjsko ogrožen. To je zbudilo zaskrbljenost Danijela Kastelica. Kastelic zato sprašuje, kaj bo z uporabniki, ki niso neposredno življenjsko ogroženi, a potrebujejo pomoč, na primer pri menjavi spalnega položaja. Kastelic izpostavlja tudi omejitev na nočne dejavnosti, kot so obiski oper, koncertov ali gledališč, ki bi jih nova ureditev potencialno onemogočila.

Marjan Klemenčič, odgovoren za izvajanje osebne asistence pri Društvu Dazis, izpostavlja problematiko nizkega plačila asistentov in pomanjkanje sistemskih rešitev. Opazil je tudi potrebo po spremembi zakona o socialnem vključevanju invalidov in poudaril, da se pravila izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi vzpostavljajo vzporedno z zakonom o osebni asistenci.

Minister Luka Mesec zagotavlja, da je namen sprememb usklajevanje socialnih sistemov in da bodo uvedli enotno vstopno točko ter institut oskrbovalca družinskega člana. Kljub temu Mateja Toman poudarja, da je obseg pomoči na domu omejen na največ 110 ur na mesec, kar pomeni, da prenos uporabnikov v sistem dolgotrajne oskrbe ne bo avtomatiziran.

Bodoča uporabnica osebne asistence, Ana Rogel, izraža svojo frustracijo glede varčevanja na račun invalidov in nesprejemljivo dolgih birokratskih postopkov pri pridobivanju pravic.

vir

Foto: Freepik

Portal24