Predlog zakona za vračilo že plačanih spornih glob, pripravljen

Predlog zakona, ki bo odpravil tako imenovane krivice zaradi kazni, ki so bile v času epidemije izrečene na podlagi nezakonitih in neustavnih ukrepov, naj bi vlada potrdila v začetku maja.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je ob tem pojasnila, da bodo po predlogu zakona ustavljeni vsi še odprti neutemeljeni ali nezakoniti prekrškovni postopki. Država bo tako povrnila vse že plačane, izterjane ali prostovoljno plačane globe, vključno s stroški.

“Ne bomo pa ustavljali prekrškovnih postopkov ali vračali glob za nasilna dejanja ali za t. i. sekundarne prekrške, ki so bili uvedeni na podlagi zakonitih podlag, recimo predpisov o pravilih v cestnem prometu. Nasilnežem ne bomo vračali glob in ne bomo ustavljali postopkov v zvezi z nasiljem, kajti to je vedno nesprejemljivo,” je poudarila ministrica za pravosodje.

Po podatkih vlade je bilo v času epidemije za okoli 62 tisoč prekrškov izrečenih za več kot 5,7 milijona glob. Več kot 93 odstotkov kazni je bilo izrečeno brez zakonite podlage. Največ jih je izrekla policija, majhen del zdravstvena inšpekcija. Prostovoljno plačanih ali izterjanih je bilo za 1,8 milijona glob, ostale so še v prisilni poravnavi. 

“Okoli 80 posameznikov je bilo zaradi neplačila te neutemeljeno naložene globe v zaporu. Opravljali so nadomestni zapor,” je povedala ministrica. Ti naj bi za vsak prestani dan zapora dobili 100 evrov odškodnine.

Vsi postopki povračila škode naj bi se začeli po uradni dolžnosti, pripravljen bo nekakšen informativni izračun podobno kot pri dohodnini.

Vir Foto: STA (fotografija je simbolna)