Predsednik fiskalnega sveta: Predlog proračuna za leto 2024 ne ustreza domači zakonodaji in priporočilom Evropske komisije

Odbor Državnega zbora za finance je uspešno zaključil obravnavo predloga sprememb proračuna za leto 2024, ki predvideva povečanje odhodkov zaradi avgustovskih poplav za 720 milijonov evrov, na skupno 16,2 milijarde evrov. Poslanske skupine so vložile več predlogov prerazporeditve sredstev na programe, ki po njihovem mnenju niso dovolj financirani, od katerih pa je odbor podprl le enega.

Predlog sprememb proračuna je spremljal tudi predlog zakona o njegovem izvrševanju, ki določa pooblastila vladi glede upravljanja državnega proračuna, zadolževanja ter urejanja namenskih prihodkov in odhodkov. Odbor bo ta zakon obravnaval v nadaljevanju seje. S tem bo omogočeno sprejemanje vseh proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025, ki jih bo Državni zbor obravnaval prihodnji teden.

Finančni minister Klemen Boštjančič je predstavil predlog sprememb proračuna za leto 2024. Poudaril je, da so bili prisiljeni preusmeriti sredstva znotraj proračuna zaradi negotovih makroekonomskih razmer, ki izhajajo iz svetovnih dogajanj, ter zaradi posledic največje naravne nesreče v zgodovini Slovenije – avgustovskih poplav.

Zaradi zagotavljanja sredstev za odpravo posledic poplav se predvideni primanjkljaj povečuje na 2,2 milijarde evrov oz. 3,3 odstotka BDP-ja, kar je več kot v prvotnem proračunu, ki je znašal 1,7 milijarde evrov oz. 2,6 odstotka BDP-ja. Proračun za leto 2024 načrtuje 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijarde evrov odhodkov, pri čemer je 1,1 milijarde evrov namenjenih odpravi posledic naravnih nesreč.

Minister Boštjančič je poudaril, da se Slovenija trudi izkoristiti evropska sredstva za sanacijo škode po poplavah, vendar se programsko obdobje 2014–2020 končuje, kar omejuje dostop do teh sredstev. Kljub prilagoditvam je proračun usmerjen v razvoj in ohranjanje blaginje državljanov.

Opozorila

Davorin Kračun, predsednik fiskalnega sveta, je bil bolj zadržan. Opozoril je, da se obdobje izjemnih okoliščin, ko je bilo dovoljeno odstopanje od fiskalnih pravil, končuje. Opozicija je izrazila številne pripombe na predlog proračuna za leto 2024, ki ga ocenjujejo kot neverodostojnega in neprimerno načrtovanega.

Poslanske skupine opozicije so vložile 43 dopolnil, s katerimi bi prerazporedile sredstva na druge programe v skupni vrednosti 179 milijonov evrov, od katerih je bil podprt le en predlog v vrednosti 550.000 evrov za povečanje proračuna Državne volilne komisije za izvedbo volitev v Evropski parlament.

Člani odbora so zavrnili večino dopolnil, ki so se nanašala na investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest, saj so sredstva usmerili v odpravo posledic poplav. Opozicija je izrazila pomisleke glede visokega primanjkljaja, inflacije ter poudarila potrebo po regionalnem razvoju in enakih možnostih za vse prebivalce.

Razprava o predlogu sprememb proračuna za leto 2024 je tako pokazala različna mnenja in pomisleke glede njegovega načrtovanja ter izvedbe v času negotovosti in kriznih razmer.

vir

Foto: Ministrstvo za finance RS

Portal24