Preložitev stečajnega postopka za T-2: Telemach sklenil dogovor o prevzemu večinskega deleža

ByMiha Kovač

20. junija, 2024 , ,
T-2 [Foto: Zajem zaslona]

Preložitev stečajnega postopka za T-2: Telemach sklenil dogovor o prevzemu večinskega deleža

Slovenski državni holding (SDH) je z operaterjem T-2 sklenil dogovor o poravnavi dolga, zaradi česar je sodišče preložilo narok za začetek stečajnega postopka na 20. avgust. Dogovor predvideva, da se do takrat dogovorijo o podrobnostih poravnave.

Telemach je sklenil pogodbo o nameravanem odkupu 98-odstotnega deleža družbe T-2. Ob prevzemu večinskega deleža obljubljajo, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, vključno z dolgom do SDH-ja. SDH je aprila vložil predlog za stečaj T-2, ker naj bi jim družba dolgovala vsaj 65 milijonov evrov iz naslova posojila za izgradnjo optičnega omrežja.

Prokurist in lastnik T-2, Jurij Krč, je trdil, da SDH zlorablja institut stečaja, da bi prodal T-2 kot poslovno celoto, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati. Kljub zahtevku za stečaj so med SDH-jem in T-2 potekala pogajanja o višini dolga. Telemach se je v zgodbo vključil v torek, ko je sklenil pogodbo o nameravanem odkupu z Garnolom, večinskim lastnikom T-2. Po skrbnem pregledu bosta družbi podpisali pogodbo o nakupu poslovnih deležev, Telemach pa bo moral za prevzem pridobiti soglasje varuha konkurence.

Končni dogovor o vsebini poravnave še ni dosežen

Telemach je zagotovil, da bo ob prevzemu večinskega deleža T-2 izpolnjeval vse svoje obveznosti, kar bi podjetju omogočilo izogib stečaju. Jurij Krč je izrazil zadovoljstvo, da so narok preložili, s čimer so pridobili čas za dokončni dogovor. Po njegovih besedah končni dogovor o vsebini poravnave še ni dosežen, so pa sklenili, da se bodo dogovorili.

Iz SDH-ja so sporočili, da jih veseli, da so po intenzivnih pogajanjih uspeli skleniti okvirni dogovor za ureditev vseh medsebojnih razmerij. Ponovili so, da si prizadevajo za poplačilo terjatev brez nepotrebnih sodnih postopkov prisilne izterjave. O vsebini dogovora bodo javnost obvestili konec avgusta, ko bo več znanega o končni višini terjatve SDH-ja do T-2 in načinu njenega poplačila. Do takrat bodo partnerji sklenili vse potrebne izvedbene akte, kar bo omogočilo dokončni umik predloga za stečaj.

Tomislav Čizmić, prvi mož Telemacha Slovenija, je poudaril poslovni interes za prevzem T-2 in izrazil zadovoljstvo, da so pridobili čas za izvedbo potrebnih korakov za dokončanje transakcije. O podrobnostih bodo javnost obvestili po dokončnem dogovoru o vsebini poravnave. Krč je ocenil, da stečaj ni več grožnja in da se zgodba zaključuje.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Zajem zaslona