Premier Golob v iskanju soglasja za zakon o obnovi po ujmi

ByA.K.

5. novembra, 2023 , ,
Foto: Vlada RS XVlada RS X

Premier Golob v iskanju soglasja za zakon o obnovi po ujmi

V torek bo predsednik vlade Robert Golob gostil posvet vodij parlamentarnih strank, kjer bo glavna tema razprave osnutek predloga zakona o obnovi po škodi, ki jo je povzročila avgustovska ujma. Po tem, ko je vlada osnutek že obravnavala prejšnji teden, zdaj išče širše soglasje med socialnimi partnerji in ostalimi deležniki.

Osnutek zakona predvideva hitrejše postopke v gradbeništvu, zlasti pri projektih, ki so pomembni za državo in regije, ki se soočajo z obnovo. Zakon med drugim nalaga, da morajo pristojni organi izdati potrebne pogoje za gradnjo infrastrukture v roku 15 dni od prejema zahteve.

Tretja razvojna os

Vlada je posebno pozornost namenila tretji razvojni osi, in sicer odseku od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Prevalje, ki jo namerava določiti za prednostni projekt in s tem zagotoviti boljšo povezljivost Koroške regije.

Za pomoč prebivalcem je predlog zakona oblikoval jamstveno shemo za posojila s subvencionirano obrestno mero in 100-odstotnim državnim jamstvom, kar bo omogočilo dostop do sredstev tudi tistim, ki so kreditno nesposobni. Gospodarstvu in občinam je namenjen nabor ukrepov, ki vključujejo tako nepovratna kot povratna sredstva, ki se bodo kanalizirala skozi različne finančne instrumente.

Financiranje obnove se bo odvijalo preko posebnega proračunskega sklada, ki se bo polnil iz različnih virov, med drugim tudi z evropskimi sredstvi, donacijami in izkupičkom od solidarnostnih sobot. Dodatni začasni fiskalni viri vključujejo petletni davek na bilančno vsoto bank v višini 0,2 odstotka, omejen na 30 odstotkov dobička iz rednega poslovanja, in začasno petletno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za tri odstotne točke na 22 odstotkov.

Gospodarstvo kritično do povečanja obdavčitve dobičkov za obnovo po ujmi

Vlada je predstavila osnutek zakona, ki vključuje ukrepe za obnovo po avgustovski ujmi, a je dvig obdavčitve dobičkov podjetij naletel na kritike v gospodarskih krogih. Gospodarska zbornica Slovenije je povečanje davka označila za “hud udarec”, še posebej za podjetja, ki že beležijo padec naročil.

Osnutek zakona prinaša spremembe tudi v stanovanjski politiki, predvsem s poenostavitvijo prenosa zemljišč v korist Stanovanjskega sklada RS za pospešitev stanovanjskih projektov. Ta ukrep bi bil časovno omejen na pet let in geografsko na območja, prizadeta v naravni katastrofi.

Poleg tega osnutek zakona omogoča pravno podlago za izvedbo javnih razpisov za gradnjo visokozmogljivih širokopasovnih omrežij in 5G omrežij na prizadetih območjih, pri čemer mora ministrstvo razpis objaviti najkasneje do 30. junija naslednje leto.

Dodatna sredstva so predvidena za izvajalce programov duševnega zdravja in psihosocialne pomoči, ki delujejo v prizadetih regijah, za obvladovanje povečanja števila uporabnikov teh storitev.

Kmetijstvo prav tako ne ostaja nedotaknjeno, s številnimi ukrepi, ki vključujejo sanacijo in razvoj vodne infrastrukture ter namakalnih sistemov. Državna jamstva in poroštva bodo na voljo nosilcem kmetijskih gospodarstev za kredite, namenjene obnovi in razvoju. Na področju ribištva in gozdarstva so predvidene olajšave pri plačilu koncesijskih dajatev in obnova gozdnih cest kot del začasnih ukrepov.

vir

Foto: Vlada RS

Portal24