Premier: Referendum glede JEK-a 2 bo še letos

Sestanek o energetski samooskrbi in dolgoročni rabi jedrske energije Foto: Žan Kolman KPV

Premier: Referendum glede JEK-a 2 bo še letos

Po srečanju ključnih političnih akterjev glede energetske prihodnosti Slovenije je premier Robert Golob sporočil, da je dosežen praktično stoodstoten konsenz. Na novinarski konferenci po srečanju je poudaril: “Danes smo se vsi strinjali, ne samo vidni politični predstavniki, da je pot v brezogljično družbo, pot, ki jo trasirata dva vira energije. Na eni strani obnovljivi viri in na drugi strani jedrska energija.”

Premier Golob je prejšnji teden na srečanje o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji teden povabil predsednico republike, vodje parlamentarnih strank, poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti ter druge ključne akterje. Srečanje je bilo sklicano po vložitvi zahteve za posvetovalni referendum o gradnji Jeka 2 s strani stranke SDS. Glede na javnomnenjsko anketo, ki je pokazala skoraj 70-odstotno podporo projektu, so se odločili, da je čas za izražanje volje volivcev na referendumu glede Jeka 2, ki je ključen za zagotavljanje stabilne oskrbe z električno energijo po opustitvi premoga, ob konkurenčnih cenah. Tudi predstavniki gospodarstva pozivajo k čimprejšnji odločitvi za ta projekt.

Delovna skupina

Vlada je lani ustanovila delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK 2, ki naj bi med drugim opredelila regulativni okvir in pospešila pripravo projekta. Delovno skupino vodi državni sekretar v premierjevem kabinetu, Danijel Levičar. V javni obravnavi je že bil tudi predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki bi med drugim predvidevala, da bo zgrajen Jek 2.

Koalicijska pogodba predvideva, da bo vlada v mandatu specificirala dokumentacijo, ki jo je treba pripraviti za informirano odločanje o JEK-u 2 na referendumu. Resorni minister Bojan Kumer je v odzivu na napoved SDS-a dejal, da bi bilo smiselno referendum izvesti po tem, ko bodo na voljo vsi relevantni podatki o novi elektrarni, vendar pa podpira njegovo izvedbo tudi prej, saj so vprašanja energetske samooskrbe in dolgoročne rabe jedrske energije ključna in zahtevajo širok konsenz.

Energetski razvoj Slovenije ostaja eden izmed najpomembnejših ciljev, pri čemer je dosežen politični konsenz v tej zadevi izjemno pomemben korak naprej.

vir; Foto: Žan Kolman/KPV; Portal24