Preoblikovanje Vzajemne v Vzajemno 2.0, zavarovanci čakajo na izplačila deležev

ByA.K.

7. januarja, 2024
Foto: Zajem zaslona

Preoblikovanje Vzajemne v Vzajemno 2.0, zavarovanci čakajo na izplačila deležev

Zavarovalnica Vzajemna je, da bi se izognila stečaju, zaradi sprememb v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, napovedala svoje preoblikovanje. Postali bodo Vzajemna 2.0, pri čemer imajo trenutno več kot 300.000 aktivnih zavarovalnih polic za različne druge vrste zavarovanj, kot so zavarovanja za hiter dostop do specialističnih storitev, zavarovanja za tujino in nezgodna zavarovanja.

Ministrstvo za finance je potrdilo, da bodo zavarovanci, ki so imeli na dan 31. decembra 2023 sklenjena druga zavarovanja (ne dopolnilno zdravstveno zavarovanje) pri Vzajemni, ostali njihovi zavarovanci tudi po preoblikovanju. Vzajemna je že s 1. januarjem 2024 postala delniška družba v skladu z zakonom, ki še čaka na morebitno ustavno presojo.

Deleži

Ko bo preoblikovanje zakonsko potrjeno, bi morali zavarovanci Vzajemne prejeti svoje deleže. To bo vplivalo na približno 800.000 ljudi, ki so imeli vsaj eno leto zavarovanje pri tej zavarovalnici. Konkretni zneski izplačil še niso znani, saj izračuni še niso bili izvedeni, vendar bodo upoštevani tako čas trajanja zavarovanja kot tudi višina plačane premije. Tisti, katerih delež bo manjši od 120 evrov, bodo lahko prejeli gotovinsko izplačilo, razen če bodo izrazili željo po delnicah Vzajemne. Tisti, katerih delež bo presegel 120 evrov, bodo prejeli delnice.

Izračun vrednosti Vzajemne na dan 31. decembra 2023 bo opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga bo izbral minister za finance. Postopek ocenjevanja bo trajal nekaj časa, saj zavarovalnica še prejema račune od izvajalcev zdravstvenih storitev, opravljenih v okviru dopolnilnega zavarovanja v decembru.

Čas izplačila deležev še ni določen in je odvisen od aktivnosti ministrstva za finance. Zakon določa, da morajo upravičenci pričakovati izplačilo v roku šestih mesecev po sprejemu sklepa skupščine. Datum sklica skupščine sicer še ni znan.

Vzajemna se je zaradi teh sprememb obrnila na ustavno sodišče in zahtevala začasno zadržanje izvajanja zakona o preoblikovanju. Do sedaj je zavarovalnica odpustila 65 zaposlenih in zaprla 23 poslovalnic po vsej Sloveniji, vendar ostaja prisotna v 31 poslovalnicah.

vir; Foto: Zajem zaslona; Portal24