Prepoved prodaje dizel in bencinskih avtomobilov v EU do leta 2035? Evropski parlament je včeraj podprl predlog, ki od leta 2035 naprej prepoveduje prodajo vozil na bencinski in dizelski pogon.

Podpora predlogu za prepoved prodaje avtomobilov z dizelskim in bencinskim motorjem z notranjim izgorevanjem utrjuje pot k uresničitvi načrtov Evropske unije (EU), da do leta 2030 zniža emisije toplogrednih plinov za 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990.

Evropski poslanci tako podprli tudi predlog Evropske komisije, ki je že lani predlagala, da se do leta 2035 popolnoma prepove prodaja vozil, ki v ozračje izpuščajo ogljikov dioksid.

Predlog za implementacijo uredbe v pravni red držav EU sicer ni dokončen, dorekli naj bi ga do jeseni. Do takrat se morajo z njim strinjati tudi okoljski ministri posameznih držav članic. Možno je, da bo končna rešitev precej drugačna od predlagane.

Poročevalec Jan Huitema (liberalna skupine Renew) je dejal: “S takšnimi standardi avtomobilski industriji sporočamo jasne zahteve ter spodbujamo njihove inovacije ter naložbe. Nakup in vožnja brezemisijskih avtomobilov bosta za potrošnike cenejša. Veseli me, da je Evropski parlament podprl ambiciozno revizijo ciljev do leto 2030 in podprl cilj 100 odstotkov za leto 2035, ki je ključnega pomena za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050.”

Avtomobilska industrija zakonodajo načeloma podpira. Ford in Volvo sta javno podprla načrte EU, tudi nemški Volkswagen obljublja, da bo do leta 2035 nehal izdelovati avtomobile z motorji na notranje izgorevanje.

Vir: Reuters