Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po poplavah z neurji. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za ocenjevanje škode v gospodarstvu na območju prizadetih občin po poplavah z neurji 2. junija 2022. Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav z neurji se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki jih sprejemamo do 13. julija 2022.

Oceno škode lahko oddajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi in zadruge, ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Sevnica, Bistrica ob Sotli, Mestna občina Celje, Dobrna, Kozje, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Rogaška Slatina, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Mo Velenje, Vransko, Žalec, Kamnik, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Dravograd, Mežica, Mislinja, Prevalje, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.

 Več informacij TUKAJ.

Vir: MGRT RS

Foto: Matt Melnyk

By A.K.

Komentar: