Prihajajo dnevne vinjete in davek na zastoje

Ministrstvo za infrastrukturo, ki deluje pod vodstvom Alenke Bratušek, je objavilo osnutek novega zakona o cestninjenju, ki vnaša precejšnje spremembe v trenutni sistem cestninjenja. Osnutek zakona je do 9. oktobra v javni obravnavi, nato pa bo predstavljen v vladni obravnavi.

Sprememba cenikov glede na emisijski razred

Ena glavnih novosti osnutka je novo določanje višine cestnine za tovorna vozila, ki bo temeljilo na vplivu, ki ga vozila imajo na okolje. Cestnina za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3.500 kilogramov se bo še naprej določala glede na prevoženo razdaljo, medtem ko bo za lažja vozila odvisna od časovnega obdobja uporabe cest.

Infrastrukturna pristojbina za tovornjake se bo določila glede na emisijski razred CO2 vozila. Tovornjaki brez izpustov, ki sodijo v najvišji emisijski razred, bodo lahko uživali v pristojbini, ki bo do 75 odstotkov nižja kot za tovorna vozila v najnižjem emisijskem razredu CO2.

Pristojbina za zastoje

Z dnem 25. marec 2026 bi Dars tovornim vozilom lahko zaračunaval tudi pristojbino za zunanje stroške, ki vključuje stroške onesnaževanja zraka in hrupa zaradi prometa. Tovorna vozila, ki izpolnjujejo najstrožje emisijske standarde, bodo začasno, za obdobje štirih let, oproščena teh pristojbin.

Dodatna pristojbina za zastoje se bo zaračunavala na odsekih, kjer so zastoji pogosti, in v času, ko običajno nastajajo zastoji. Dolžina odseka in zaračunavanje pristojbine za zastoje se bosta določila glede na izpostavljenost zastoju.

Enodnevna vinjeta

Od 25. marca 2030 bo za osebna vozila uvedena dnevna elektronska vinjeta. Cena enodnevne vinjete bo določena v višini devet odstotkov cene letne elektronske vinjete. Po trenutnih cenah bi dnevna vinjeta stala 10,6 evra, medtem ko tedenska stane 16 evrov. Dnevne vinjete bodo na voljo tudi lastnikom motornih koles.

Novi zakon naj bi nadomestil prejšnji zakon iz leta 2015, uveljavitev je predvidena za 25. marec 2024.

Ministrstvo z novim zakonom namerava zmanjšati prometne zamaške, izboljšati učinkovitost cestninskega sistema in povečati okoljsko odgovornost tovornega prometa. Poleg tega je uvedba dnevnih vinjet korak k uskladitvi z evropsko zakonodajo o poenotenem cestninjenju.

S spremembami v cestninskem sistemu Slovenija stremi k bolj trajnostni in odgovorni uporabi cest, hkrati pa se prilagaja evropskim normativom. Medtem ko se nekateri sektorji odzivajo pozitivno, pa bo končna usoda osnutka zakona odvisna od odziva javnosti in vladne razprave v prihajajočih tednih.

vir Foto: STA Portal24