Prihodnost (ilegalnih) migracij: Slovenija v novem EU paktu

Foto: MFS X (fotografija je simbolna)

Prihodnost (ilegalnih) migracij: Slovenija v novem EU paktu

V Gentu v Belgiji se je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar udeležil dvodnevne konference, kjer so evropski ministri razpravljali o implementaciji in operacionalizaciji nedavno potrjenega evropskega pakta o (ilegalnih) migracijah in azilu. Pakt je bil sprejet z namenom poenotenja in izboljšanja migracijskih in azilnih politik v Evropski uniji, predstavlja temeljito prenovo obstoječega sistema.

Ministri so se osredotočili na proces prenosa dogovora v praktične politike in postopke. Evropska komisija bo tri mesece po uveljavitvi pakta pripravila skupni implementacijski načrt, ki bo vključeval elemente, kot so:

  • Skupni informacijski sistem: Omogočil bo boljšo izmenjavo informacij med državami članicami.
  • Nov sistem nadzora meja: Zagotavljanje večje varnosti z učinkovitejšim nadzorom.
  • Pošteni in učinkoviti postopki za mednarodno zaščito.
  • Novi dublinski sistem: Preoblikovanje pravil za dodeljevanje odgovornosti za prosilce azila.
  • Učinkovito in pošteno vračanje migrantov, ki niso upravičeni do zaščite.
  • Solidarnost in pripravljenost na krize: Vključuje kontingentno načrtovanje in odzive.
  • Integracija in krepitev zakonitih migracij: Poudarek na legalnih poteh in integraciji migrantov.

Obveznosti in priložnosti za Slovenijo

Minister Poklukar je poudaril, da bo Ministrstvo za notranje zadeve igralo ključno vlogo v procesu implementacije, ki pa bo zahteval tesno sodelovanje z drugimi resorji. Pomembno je, da vse države članice in agencije EU razumejo in sprejmejo potrebne spremembe, da se zagotovi enotnost postopkov in zakonodaje. “Za nas je pakt večstebrni – torej mora poleg zakonodajnega paketa nujno upoštevati tudi zunanje delovanje z vodilno vlogo Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje. Prav tako so za nas integralni del pakta tudi zakonite migracije,” je dejal Poklukar.

Evropski parlament je aprila potrdil dogovor o paktu, končno odločitev pa bo kmalu podal še Svet Evropske unije. Po potrditvi bo začela teči dvoletna doba za implementacijo pakta, ki se bo predvidoma začela poleti 2024. V tem obdobju bo Slovenija, skupaj z ostalimi državami članicami, morala pripraviti in izvesti nacionalne implementacijske načrte.

Implementacija migracijskega pakta predstavlja kompleksen izziv, ki zahteva koordinirano delovanje na več ravneh, vendar obljublja bolj urejene, poštene in učinkovite migracijske in azilne postopke po celotni Evropski uniji.

Portal24; Foto: MFS X