Primer Bavčar na ESČP: Ministrica Švarc Pipan zadovoljna, Cerar kritičen, Klemenčič molči

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je izdalo presojo v primeru Igorja Bavčarja, nekdanjega slovenskega politika, ki je bil vpleten v kazenski postopek zaradi pranja denarja v zadevi Istrabenz. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je izrazila zadovoljstvo nad sodbo ESČP, ki meni, da slovenska sodišča niso kršila Bavčarjevih pravic v kazenskem postopku. Poudarila je, da je sodniška argumentacija v obsodilni sodbi zaradi pranja denarja ustrezna in konvencijsko skladna. Kljub temu pa je njeno stališče naletelo na kritiko nekdanjega premiera Mira Cerarja, ki je označil njeno zadovoljstvo za nerazumljivo.

ESČP pa slovenskim oblastem ni bilo naklonjeno v celoti. Presodilo je namreč, da je skupni učinek izjav takratnega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča in predsednika vlade Mira Cerarja v času kazenskega postopka zoper Igorja Bavčarja pomenil kršitev njegove pravice, da velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni dokazana v kazenskem postopku, v skladu z zakonom. To presojo je ministrica Dominika Švarc Pipan komentirala s poudarkom na tem, da je ESČP še okrepilo svojo že do sedaj zelo strogo presojo spoštovanja domneve nedolžnosti kot enega od stebrov pravice do poštenega sojenja. Poudarila je, da nosilci političnih in drugih visokih javnih funkcij morajo biti zadržani pri komentiranju odprtih kazenskih postopkov ter se vzdržati izjav, ki bi lahko sprožile vnaprejšnje domneve o krivdi obtoženca.

Posebej izpostavljena izjava Klemenčiča

ESČP je posebej izpostavilo izjavo Gorana Klemenčiča leta 2016, v kateri je dejal, da “če bo zadeva Bavčar zastarala, bo za to moralo odgovarjati veliko ljudi”. ESČP je pri slednjem ugotovilo, da so te izjave namigovale na Bavčarjevo krivdo ter povzročile odziv sodišč in vlade. To je bilo po presoji sodišča kršenje domneve nedolžnosti v tej zadevi.

Nekdanji premier Miro Cerar pa se je skliceval na svojo izjavo, ko je ob predstavitvi predloga sprememb zakonodaje, ki bi zaostrili pogoje za odlog prestajanja kazni, dejal, da želi vlada s tem onemogočiti, da bi nekateri, ki bi verjetno morali prestajati zaporno kazen, igrali košarko. Cerar je odločitev ESČP označil za nerazumljivo. Poudaril je, da nobena izjava ne njegova ne ministra Klemenčiča ni šla v smeri pripisovanja krivde Bavčarju ali zahtevanja obsodbe.

Bavčarjeva zagovornica Eva Planinc Omerzel pa je poudarila, da je sodba ESČP potrdila, da Bavčarju pred nacionalnimi sodišči ni bilo zagotovljeno pošteno sojenje in da je bila kršena pravica do domneve nedolžnosti.

Goran Klemenčič za STA za zdaj še ni podal uradnega odziva na to sodbo.

Po presoji ESČP je Slovenija dolžna Bavčarju plačati 10.000 evrov za škodo in 6.000 evrov za stroške. Strani imata na voljo tri mesece, da se pritožita na to odločitev.

Foto: STA

Portal24