Primer Bobnar: Premier Golob toži KPK, postopek ustavljen

Robert Golob [Foto: Vlada RS]

Primer Bobnar: Premier Golob toži KPK, postopek ustavljen

Zaradi zavrnitve izločitve podpredsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Simona Savskega iz odločanja v postopku o domnevnih premierjevih pritiskih na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar je predsednik vlade Robert Golob na sodišče zoper KPK vložil tožbo. Premier predsedniku komisije Robertu Šumiju v tožbi očita, da je o izločitvi Savskega odločal kljub temu, da se je zaradi preteklega sodelovanja z Bobnarjevo izločil iz postopka. Na KPK, kot navaja Siol odgovarjajo: “Komisija je o izločitvi Savskega odločala v ločenem postopku, torej ne znotraj postopka, ki ga vodi zoper predsednika vlade.”

Odziv KPK

Na KPK so za Siol pojasnili, da je tožba, ki jo je vložil Golob, njegova pravica, v zvezi s tem, kaj je motiv za to dejanje oziroma za samo zahtevo za izločitev, pa so nas usmerili na premierja. “Postopek preiskave, ki ga vodimo zoper predsednika vlade dr. Roberta Goloba v omenjeni zadevi, je sicer že začasno prekinjen zaradi razlogov, ki smo jih javnosti pojasnili v januarju (zaradi interesov predkazenskega postopka). Vložitev tožbe je dodaten faktor pri nadaljevanju postopka, saj je ta zdaj poleg prenehanja prej omenjenih razlogov za začasno prekinitev postopka odvisen tudi od odločitve sodišča o tožbi zoper sklep Komisije,” pojasnjuje KPK.

“Ker je bil predsednik Komisije Robert Šumi izločen iz obravnavanja in odločanja v zadevi, ki se vodi pred Komisijo zoper Roberta Goloba zaradi suma kršitve integritete, v predmetni zadevi tudi ne bi smel odločati o zahtevi Roberta Goloba za izločitev namestnika predsednika Simona Savskega. Ker je o tem odločal, kar izhaja iz izpodbijanega sklepa, čeprav bi moral biti izločen, je podana bistvena kršitev določb postopka. Zato je izpodbijani sklep nepravilen in nezakonit, kar terja odpravo izpodbijanega sklepa v celoti”

Golobov odvetnik Stojan Zdolšek v tožbi

Postopki, ki se vrtijo okoli obtožb Tatjane Bobnar, postajajo vse bolj kompleksni. Sporna točka se nanaša na izjave Simona Savskega, namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je na družbenih omrežjih izrazil mnenje o vplivu politike na policijo. “Levi ali desni, to se dogaja, ko se politika meša v Policijo, kdo kvaliteten bo pa hotel delati v takem,” je zapisal Savski, kar je sprožilo zahtevo premierjevega odvetnika po njegovi izločitvi iz odločanja v primeru obtožb Bobnarjeve.

Predsednik KPK Robert Šumi, ki je bil zaradi svojih preteklih povezav z Bobnarjevo prav tako izločen iz odločanja, je v oddaji 24UR ZVEČER razložil zapletene okoliščine, ki obdajajo zahtevo za izločitev Savskega. “Nisem hotel odločati o izločitvi namestnika Savskega, a me je strokovna služba na komisiji podučila, da gre za drugo zadevo in da moram odločati, da komisija sploh lahko funkcionira,” je pojasnil Šumi. Kljub temu je na koncu s svojim glasom prispeval k odločitvi, da Savski ostane v procesu, kar je omogočilo nadaljevanje dela komisije.

Kritika in zagovor KPK

Kljub trenutnim preizkušnjam, s katerimi se sooča, KPK ostaja v središču boja proti korupciji. Predsednik komisije Šumi je poudaril, da oba politična pola, levi in desni, izvajata pritisk na komisijo, ki si prizadeva za večjo ozaveščenost in odgovorno ravnanje vodilnih v državi. “Tako levi kot desni politični pol sta se postavila proti KPK,” je izjavil Šumi, ki kljub vsemu ostaja predan cilju zagotavljanja transparentnosti in odgovornosti v upravljanju države.

Medtem ko je komisija sklenila zavrniti zahtevo za izločitev Savskega, pa je Šumi priznal, da Savski zapis ni bil primeren. “Če ti komentiraš na družbenih omrežjih, otežuješ delo komisije, kakorkoli v tem primeru se to kaže, to zagotovo ne koristi komisiji,” je dejal Šumi, izpostavljajoč pomembnost profesionalnega obnašanja in komunikacije s strani članov KPK.

“Komisija je o izločitvi namestnika predsednika Komisije Simona Savskega odločala v ločenem postopku, torej ne znotraj postopka – preiskave, ki ga vodi zoper predsednika vlade. Tako je odločila strokovna služba Komisije, pa tudi namestnik predsednika Komisije David Lapornik, ki so na podlagi temeljito pregledane dokumentacije predsedniku Komisije dr. Robertu Šumiju obrazloženo utemeljili, da za odločanje o zahtevi za izločitev ni potreben vpogled v spis v zadevo, v kateri Komisija vodi preiskavo zoper predsednika vlade. Predsednik Komisije namreč do zdaj ni nikdar vpogledoval v spis, niti nima dostopa, in tako bo tudi v prihodnje, saj smo na Komisiji zavezani profesionalnosti, zato vnaprej zavračamo vsakršna morebitna namigovanja, da je z odločanjem o izločitvi prišel v stik z dokumentacijo v zadevi, iz katere je sicer izločen. Komisija je o zahtevi za izločitev, če želi nadaljevati postopek, morala odločiti, saj je kolegijski organ, ki lahko odločitve sprejema le ob prisotnosti vsaj dveh (od treh) članov senata. Predsednik Komisije je tako o zahtevi za izločitev odločal tudi zaradi interesa postopka, saj menimo, da je v javnem interesu, da se ta čim prej nadaljuje in tudi zaključi.”

KPK za Siol

Zadeva Reporter

Reporter je poročal, da naj bi na PU Ljubljana pripravljali kazensko ovadbo zoper Goloba zaradi domnevnih političnih pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Bobnarjevo: “Eden izmed kriminalistov, ministre kliče kar po telefonu in se z njimi sestaja na ministrstvih ter jih sprašuje o podatkih, s katerimi bi lahko obremenili predsednika vlade. Ta kriminalist pa prihaja iz iste policijske uprave, kjer je dolga leta delala Bobnarjeva, domnevne politične pritiske pa preiskuje specialna enota za gospodarski kriminal,” navaja Reporter. 

Zdolšek se je, kot navaja Siol z dopisom obrnil tudi na Policijsko upravo Ljubljana, in sicer zaradi Reporterjevega članka. Odvetnik navaja, da je iz članka izvedel, da Policijska uprava Ljubljana zoper Goloba vodi predkazenski postopek na podlagi ovadbe Tatjane Bobnar.

Iz vsebine članka je razvidno, da bi naj bila ga. mag. Tatjana Bobnar v preteklosti dolga leta zaposlena na Policijski upravi Ljubljana, bila bi naj celo namestnica direktorja Policijske uprave Ljubljana. Predkazenski postopek bi naj vodila specializirana enota za preiskovanje gospodarske kriminalitete. Navedeno mi kot pooblaščencu zbuja dvom v pošteno obravnavo ovadbe, še posebej glede na to, da iz navedenega članka izhaja, da predkazenski postopek poteka že eno leto.

Kot odvetnik z dolgoletnimi izkušnjami si namreč ne predstavljam, kako bi lahko pogovori med predsednikom vlade in ministrom iz iste vlade vsebovali znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in s katerim bi se morala ukvarjati specializirana enota za gospodarski kriminal. Kako je mogoče, da vodi predkazenski postopek ravno policijska uprava, na kateri je bila prijaviteljica namestnica direktorja?! Avtor članka tudi navaja, da bo Policijska uprava Ljubljana podala ovadbo zoper dr. Roberta Goloba ravno pred volitvami v Evropski parlament, kar nakazuje na politično obračunavanje in zlorabo policije v politične namene s strani določenih omrežij.

Glede na dosedanje povezave, ki so se pokazale v postopku pred KPK, na primer prijateljstvo predsednika KPK, ki je bil v preteklosti tudi zaposlen na policiji, z gospo mag. Tatjano Bobnar, v policiji je bil zaposlen tudi član senata g. Simon Savski, zaposlitev ga. Tatjane Bobnar in vodje njenega kabineta kot ministrice za notranje zadeve v Uradu predsednice RS, ki imenuje člane senata KPK, izjave predsednika KPK in predsednice RS v medijih, sumimo, da je v postopku zoper našega klienta kršen 3. člen Kodeksa policijske etike in njegova ustavna pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS). Zaradi varovanja pravic mojega klienta vas vljudno prosim za obrazloženo pojasnilo o tem, kako je v konkretnem primeru zagotovljeno profesionalno, strokovno in neodvisno vodenje predkazenskega postopka. Hkrati vas vljudno prosim, da nas obvestite, zaradi katerega kaznivega dejanja teče predkazenski postopek.

Stojan Zdolšek (Siol)

V luči teh dogodkov ostaja vprašanje, kako bodo te razprave in pravni manevri vplivali na delovanje protikorupcijske komisije in ali bo mogoče ohraniti njeno nepristranskost in učinkovitost v boju proti korupciji v Sloveniji. Zaradi postopka na Policiji je postopek pred KPK začasno prekinjen.

[Vir: 24 in Siol]; Portal24; Foto: Vlada RS