Institucije EU so  danes sklenile dogovor, s katerim bi v vsaki državi članici  zagotovile ustrezno minimalno plačo, pogajanja o plačah med sindikati in podjetji pa okrepile. Enaindvajset od sedemindvajsetih držav članic EU ima minimalno plačo, ki se je 1. januarja 2022 gibala od 332 evrov na mesec v Bolgariji in do 2257 evrov na mesec v Luksemburgu.

Ravni plač se medtem v šestih drugih državah članicah  (Avstriji, Cipru, Danskem, Finskem, Italiji in Švedskem) določajo s kolektivnimi pogajanji. Po novi EU direktivi se bo minimalna plača štela za zadostno le, če bo zagotavljala dostojen življenjski standard. Tega države članice izračunajo z oblikovanjem košarice blaga in storitev po realnih cenah.

Druga možnost je, da minimalno plačo določijo na 60 % bruto mediane plače ali 50 % bruto povprečne plače. Nova zakonodaja EU, ki sicer potrebuje še uradno odobritev parlamenta in Sveta EU, bo tudi države članice, v katerih je manj kot 80 % delovne sile zaščitenih s kolektivno pogodbo prisilila, da izdelajo načrt za povečanje te pokritosti.

Avstrija

Kolektivne pogodbe, o katerih se pogajajo sindikati in GZS, pomenijo, da večina zaposlenih dejansko prejema minimalno plačo. Kolektivne pogodbe so sklenjene na sektorski osnovi. To pomeni, da ne prejemajo vsi enake minimalne plače. Zvezna vlada in socialni partnerji so se leta 2017 dogovorili, da mesečna bruto minimalna plača v nobenem sektorju ne sme pasti pod 1500 evrov.

Francija

Minimalna plača v Franciji je trenutno določena na 10,85 evra bruto na uro oziroma 8,85 evra neto in velja za vse sektorje. Na podlagi 35 delovnih ur na teden znaša mesečna minimalna plača 1.645,58 evra bruto ali 1.302,64 evra neto. Letna minimalna plača je 19.747,00 evrov bruto in 15.631,75 evrov neto.

Italija

Plače delavcev v zasebnem sektorju so določene s kolektivnimi pogodbami med sindikati in podjetji. Na Nacionalnem svetu za gospodarstvo in delo je registriranih 888. Pokrivajo približno 80 % zaposlenih, večina jih prejema približno 9 evrov bruto na uro.

11 % zaposlenih, ki naj bi bili zaščiteni s kolektivno pogodbo, ne prejema minimalne plače, določene s pogodbo.

Nemčija

Minimalna plača v Nemčiji je bila uvedena leta 2015. Takrat je znašala 8,50 evra na uro. Od takrat je postopno rasla in 1. januarja 2022 dosegla 9,82 evra na uro. 1. julija 2022 naj bi se zvišala na 10,45 evra na uro  od 1. oktobra dalje pa na 12 evrov na uro. Razlog za to je rekordno visoka inflacija v evrskem območju.

Portugalska

Minimalna plača je bila na Portugalskem prvič uvedena mesec po vojaškem udaru aprila 1974. Med letoma 2015 in 2022 se je s 505 evrov povečala na 705 evrov, kar je 39,6-odstotno povečanje. Sedanja vlada se je zavezala, da jo bo leta 2023 zvišala na 750 evrov.

Španija

Španska vlada je 9. februarja zvišala mesečno minimalno plačo na 1000 evrov. To povečanje je prišlo po dogovoru s koalicijskimi vladnimi partnerji: levo stranko Unidas Podemos in dvema glavnima sindikalnima organizacijama v državi, Comisiones Obreras (CC.OO.) in Unión General de Trabajadores (UGT). Cilj španske vlade je minimalno plačo do konca leta 2023 dvigniti na raven 60 odstotkov povprečne plače,  kar je skupaj okoli 1050 evrov.

Vir: Euronews

Foto: AP