Prioritete sindikatov za 2024: Minimalna plača ter davčna in pokojninska reforma

Foto: Pexels

Prioritete sindikatov za 2024: Minimalna plača ter davčna in pokojninska reforma

Na današnji novinarski konferenci je predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Lidija Jerkič, izpostavila nekaj ključnih izzivov, s katerimi se bomo soočali v letošnjem letu. Med najpomembnejšimi temami je poudarila uskladitev minimalne plače, ki se vsako leto prilagaja glede na inflacijo, gibanje plač, zaposlenost in rast BDP. Sestanek socialnih partnerjev na to temo je napovedan za petek, pri čemer sindikati zahtevajo vsaj 7,5-odstotno povečanje, kar presega decembrsko inflacijo, ki je znašala 4,2 odstotka.

V kontekstu izračuna minimalne plače je bila omenjena tudi nova formula, ki se uporablja od leta 2021. Ta zahteva, da neto minimalna plača presega minimalne življenjske stroške za vsaj 20 in največ 40 odstotkov. Pričakujejo tudi pogostejše izračune teh stroškov, saj se trenutno pripravljajo le vsakih šest let. Ministrstvo že pripravlja predlog ustrezne spremembe.

Davčna reforma je tudi med osrednjimi temami letošnjega leta. ZSSS poziva k uravnoteženi reformi, ki bi razbremenila plače, a hkrati obdavčila premoženje. Prav tako si prizadevajo za enako obremenitev vseh oblik dela in za spremembe pri normiranih s.p.-jih, ki zaslužijo enako kot tisti z minimalnimi plačami. Nasprotujejo tudi uvedbi socialne kapice.

Izvršni sekretar pri ZSSS, Andrej Zorko, pričakuje drugi krog pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih. Obravnavati bodo teme iz prvega kroga, med drugim skrajšanje polnega delovnega časa na 30 ur na teden, 48-urni neprekinjeni mesečni počitek v nekaterih panogah, dodatek za sobotno delo in obvezno božičnico.

Pokojninska reforma

Pokojninska reforma ostaja ena od ključnih točk, kjer ZSSS vztraja pri izenačitvi prispevnih stopenj delojemalcev in delodajalcev ter pri 40 letih delovne dobe za starostno upokojitev. Hitro začetje pogajanj je ključnega pomena, saj se je Slovenija zavezala, da bo zakonodaja sprejeta do konca leta.

ZSSS tudi poziva k čim hitrejši ureditvi področja zdravstvenega zavarovanja in iz njega izhajajočih pravic, ob tem pa poudarjajo potrebo po pravičnem obveznem zdravstvenem prispevku, ki se neenako razdeljuje glede na dohodke.

Med drugimi prioritetami ZSSS so še spremembe zakona o urejanju trga dela, izboljšanje socialnega položaja brezposelnih ter ureditev plačnih nesorazmerij in plač v javnem sektorju. Prav tako si želijo obuditi socialni dialog v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in okrepiti panožne kolektivne pogodbe, saj pokritost s slednjimi upada. Poleg tega se zavzemajo za učinkovitejše delovanje Inšpektorata RS za delo z nenapovedanimi pregledi in poglobljenimi nadzori.

vir; Foto: Pexels; Portal24