Pripravljen bo Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripravlja akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine, ki bo predstavljen javnosti do konca avgusta. Za uresničitev načrta do leta 2026 bo namenjenih 36 milijonov evrov.

Akcijski načrt za obdobje do leta 2030 zajema dolgoročne in kratkoročne ukrepe za zmanjšanje in blaženje energetske revščine. Vključuje tudi kazalnike za spremljanje izvajanja ukrepov, določitev odgovornih nosilcev in zagotovitev finančnih sredstev.

Glavna cilja akcijskega načrta sta zmanjšanje deleža energetsko revnih gospodinjstev na 3,8-4,6 odstotka do leta 2030 ter izvedba najmanj 3500 naložb v energetsko revnih gospodinjstvih na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Kratkoročno bo za načrtovane ukrepe do leta 2026 potrebnih 36 milijonov evrov. Finančna sredstva vključujejo približno 24 milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe. 15 milijonov evrov je iz kohezijskega sklada ter pričakovano podporo socialnega sklada za podnebje EU.

Investicijske spodbude

Del sredstev, približno 29 milijonov evrov, bo namenjen investicijskim spodbudam, ki bodo ohranile spodbude Eko sklada za vgradnjo novih kurilnih naprav na lesno biomaso. Predvideva se zamenjava starih naprav s strani vsaj 200 gospodinjstev na leto v naslednjih treh letih. Sredstva bodo tudi namenjena pomoči energetsko revnim gospodinjstvom pri energijski prenovi večstanovanjskih stavb.

Energetsko revna gospodinjstva bodo še naprej prejemala strokovno svetovanje preko mreže EnSvet. Poleg tega bo pet milijonov evrov namenjenih vključevanju energetsko revnih gospodinjstev v energetske skupnosti, ki omogočajo samooskrbo z lastno energijo. Prav tako se predvideva 1,6 milijona evrov za vzpostavitev projektne pisarne z regionalnimi svetovalnimi točkami in mrežo za ozaveščanje ter informiranje.

V okviru akcijskega načrta bodo pripravljena usklajena navodila za centre za socialno delo, ki bodo omogočila energetsko revnim gospodinjstvom pridobitev dodatne denarne pomoči za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

vir Foto: Pexels Portal24