Pristopi za vključevanje umetne inteligence v delovno okolje

ByB.O.

24. novembra, 2023
Foto: Biznis24Foto: Biznis24

Pristopi za učinkovito vključevanje umetne inteligence v delovno okolje

Poročilo Business Talent Group (BTG) 2023 Skills Index razkriva ključne podatke o vključevanju umetne inteligence v sodobno delovno okolje. Povpraševanje po znanjih s področja podatkovne znanosti, UI in strojnega učenja je močno naraslo, saj se je v primerjavi s prejšnjimi leti povečalo za 100 %. Pričakuje se, da se bo ta trend v naslednjih nekaj letih nadaljeval, zlasti po uvedbi programa ChatGPT novembra 2022.

Kljub temu velikemu povpraševanju ima leto dni po uvedbi ChatGPT približno 71 % delodajalcev težave z učinkovitim uvajanjem umetne inteligence, zlasti v netehničnih delovnih procesih. Ta izziv izhaja iz pomanjkanja notranjega strokovnega znanja in izkušenj na področju uporabe generativne umetne inteligence.

Poročilo opredeljuje več ključnih izzivov: nejasni predpisi o umetni inteligenci, omejeno razumevanje med višjim vodstvom, pomisleki glede zasebnosti in varnosti, druge nujne prednostne naloge ter pomanjkanje znanja o optimalni uporabi umetne inteligence. Ta vprašanja ovirajo integracijo umetne inteligence in lahko upočasnijo napovedi Svetovnega gospodarskega foruma, da bo generativna umetna inteligenca spodbudila gospodarstvo za 14,4 bilijona dolarjev.

Spodbujanje ozaveščenosti o umetni inteligenci

Prvi korak je izobraževanje ključnih deležnikov in poslovnih partnerjev o zmožnostih umetne inteligence. Usposabljanje na področju umetne inteligence lahko izboljša sprejemanje odločitev, napovedovanje, analizo in racionalizira vsakodnevno poslovanje. Oboroženi s tem znanjem so vodje bolje opremljeni za sprejemanje premišljenih odločitev za svoje organizacije.

Vključite svetovalce za umetno inteligenco

Delodajalci bi morali razmisliti o angažiranju zunanjih svetovalcev za umetno inteligenco. Ti strokovnjaki so specializirani za etiko, predpise, zasebnost in varnost UI. Z delodajalci lahko sodelujejo pri vključevanju umetne inteligence v njihovo delovanje na varen in zaupanja vreden način.

Upravljanje sprememb umetne inteligence in fokusne skupine

Za dolgoročnejšo strategijo lahko delodajalci imenujejo vodjo upravljanja sprememb UI ali ustanovijo fokusno skupino za UI. Ta pristop, ki je sicer razmeroma nov, bi lahko učinkovito uvedel umetno inteligenco v vseh oddelkih in izboljšal produktivnost. S pilotnimi projekti se lahko preizkusijo uporabniške izkušnje in sprejetje, kar zagotavlja dragocene povratne informacije o izbiri orodja in usklajenosti z organizacijskimi cilji. To postopno, na povratnih informacijah temelječe širjenje zagotavlja nemoteno vključevanje UI.

Celostno usposabljanje o umetni inteligenci

Ključnega pomena je, da vsem zaposlenim, od višjega vodstva do začetnega osebja, zagotovite temeljito usposabljanje na področju umetne inteligence. Usposabljanje mora zajemati uporabo UI in etične smernice, razbliniti napačne predstave in odpraviti pomisleke glede tehnologije.

Sprejmite integracijo umetne inteligence

Sprejemanje umetne inteligence bi moralo biti prednostna naloga delodajalcev, saj z zanemarjanjem tvegajo zaostajanje za konkurenti. Z vztrajnim eksperimentiranjem in usposabljanjem lahko UI postane norma na delovnem mestu, ki spodbuja ustvarjalnost, izboljšuje duševno zdravje in zmanjšuje delovno obremenitev.

Z upoštevanjem teh korakov lahko organizacije nemoteno vključijo UI v svoje delovanje, izkoristijo njene prednosti ter hkrati ohranijo etične in varne prakse.

Vir; foto: Biznis24