Proti direktorju Stanovanjskega sklada Remcu vložena kazenska ovadba

Črtomir Remec [Foto: Zajem zaslona YT]

Proti direktorju Stanovanjskega sklada Remcu vložena kazenska ovadba

Na vrhovno državno tožilstvo je bila vložena kazenska ovadba proti direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (RS), Črtomirju Remcu, ki je osumljen zlorabe uradnega položaja. Po poročanju časnika Delo naj bi direktor skladu omogočil zaračunavanje stroškovne namesto predpisane neprofitne najemnine.

Iz ovadbe, kot navaja Delo, izhaja, da je Stanovanjski sklad RS v obdobju let 2022 in 2023 oddal 1107 stanovanj, od tega 773 po stroškovni najemnini. Ta praksa je skladu v samo enem letu prinesla razliko v višini dveh milijonov evrov. Poleg tega naj bi v petih letih pred letom 2023 sklad neupravičeno pridobil šest milijonov evrov, od tega 4,5 milijona evrov iz državnega proračuna.

Stanovanjski sklad RS, ki velja za subjekt javnega prava, je po zakonu zavezan k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj. Ovadba navaja, da zakon določa štiri vrste najemnih stanovanj: neprofitna, tržna, službena in namenska. Javni stanovanjski skladi morajo zagotavljati predvsem neprofitna stanovanja, kar pa v primeru skladu pod vodstvom Remca ni bilo zagotovljeno.

V ovadbi je pojasnjeno, da sklad 25 odstotkov najemnine pridobi neposredno od najemnikov, preostalih 75 odstotkov pa pokrijejo subvencije. Te subvencije občinam vsak mesec nakazuje stanovanjski sklad, občine pa nato prejmejo povračilo iz državnega proračuna v obliki državnih subvencij.

Tako Stanovanjski sklad RS kot tudi Črtomir Remec z vsebino ovadbe uradno nista seznanjena. Nadaljnji razvoj dogodkov in morebitne posledice za sklad ter njegovega direktorja še ostajajo predmet javne in pravne obravnave.

Odziv Ministrstva za solidarno prihodnost

Ministrstvo za solidarno prihodnost se je odzvalo na poročanje časnika Delo o kazenski ovadbi proti direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Črtomirju Remcu, ki naj bi bila vložena na Vrhovnem državnem tožilstvu. Po navedbah ministrstva, ki je pristojno za javno stanovanjsko politiko, domnevne obtožbe proti Remcu “niso vsebinsko osnovane”.

Ministrstvo poudarja, da Stanovanjski zakon, Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu iz leta 2015, in Poslovna politika Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2021-2025, ne prepovedujejo gradnje in oddajanja stanovanj po stroškovni najemnini. Ta praksa ni nova, saj se je gradnja stanovanj s stroškovno najemnino v Sloveniji začela že leta 2010, pet let preden je Remec prevzel direktorsko funkcijo, ko je bilo že okoli 450 tovrstnih javnih najemnih stanovanj.

Ministrstvo za solidarno prihodnost izraža zavezanost k zagotavljanju, da stanovanjski skladi, tako republiški kot lokalni, najemnikom zaračunavajo zgolj neprofitno najemnino. To je v skladu s ciljem, da se ohrani temelje socialne politike. Kljub temu pa ministrstvo priznava, da “primernih pogojev, ki bi to omogočali, ni”.

[Vir: Delo in GOV.si]; Portal24; Foto: Zajem