Raziskava: Drugorojeni otroci so bolj uporni in bolj zdravi

ByA.K.

22. januarja, 2024 , ,
Foto: Freepik

Raziskava: Drugorojeni otroci so bolj uporni in bolj zdravi

Vsak otrok je edinstven in drugačen, začenši z izbruhi jeze in konča z izražanjem osebnosti. Raziskave pa so nedavno prinesle zanimive ugotovitve, ki povezujejo vrstni red rojstva otrok z njihovim vedenjem in zdravjem. Obsežna študija je zajela več kot 2 milijona otrok na Danskem in v ZDA. Študija se je osredotočila na vpliv vrstnega reda rojstva na disciplinske težave otrok v šoli, mladoletniško prestopništvo ter kriminalnost odraslih. Avtorji raziskave so med analizo podatkov odkrili nekaj zanimivih vzorcev obnašanja.

Veliko večja je verjetnost, da bodo drugorojeni dečki bolj uporni in bodo imeli bolj problematično vedenje v šoli kot njihovi starejši bratje in sestre, medtem ko upornost pri drugorojenih deklicah ni tako izrazita. Kljub temu ni dokazov, da so bili drugorojeni otroci manj zdravi. V resnici se zdi, da so bili drugorojeni otroci bolj zdravi ob rojstvu in imajo manjšo stopnjo invalidnosti v otroštvu. Tudi ni dokazov, da bi starši manj vlagali v izobraževanje svojih drugorojenih otrok.

Čas, ki ga starši preživijo s prvorojenimi in drugorojenimi otroki, pogosto razlikuje

Vendar pa raziskovalci ugotavljajo, da se čas, ki ga starši preživijo s prvorojenimi in drugorojenimi otroki, pogosto razlikuje, kar bi lahko bil glavni razlog za uporniško vedenje. “Menimo, da so razlike v pozornosti staršev možen dejavnik, ki prispeva k razlikam v vrstnem redu rojstva v prestopništvu,” so povedali avtorji študije.

Drugorojenci imajo za vzor brate in sestre. Prvorojenci pa se medtem zgledujejo po svojih starših. Strokovnjaki menijo, da to prispeva k razlikam v vedenju. Kljub temu pa se zdi, da je kakovostno preživljanje časa z otroki res pomembno. Avtorji raziskave menijo, da bi moral vsak starš imeti možnost preživeti čas s svojim otrokom, kolikor želi, ne da bi ga pri tem ovirali finančni ali zdravstveni pritiski.

Navedene ugotovitve o sistematično različnih odmerkih starševske pozornosti v zgodnjem otroštvu kot verjetnem mehanizmu za razvoj določenih oblik vedenja zahtevajo nadaljnjo razpravo o starševskem dopustu kot dolgoročni družbeni koristi, so še dodali avtorji raziskave.

vir; Foto: Freepik; Portal24