Raziskava OECD: Slovenci najbolj zaupajo sočloveku, najmanj političnim strankam

Foto: Pexels

Raziskava OECD: Slovenci najbolj zaupajo sočloveku, najmanj političnim strankam

Slovenija je letos prvič sodelovala v raziskavi o dejavnikih zaupanja v javne institucije, ki jo izvaja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Rezultati raziskave so pokazali, da Slovenci najbolj zaupajo drugim ljudem, najmanj pa političnim strankam.

Po podatkih raziskave je zaupanje v druge ljudi izrazilo 57,8 odstotka vprašanih Slovencev, kar je skoraj pet odstotnih točk pod povprečjem sodelujočih držav. Na drugem mestu po zaupanju je Policija, ki ji zaupa 52 odstotkov vprašanih (povprečje OECD 62,9 odstotka), na tretjem mestu pa so sodišča in pravosodni sistem, ki jim zaupa 41 odstotkov vprašanih (povprečje OECD 54 odstotkov).

Na dnu lestvice zaupanja so nacionalni parlament s 27 odstotki (povprečje OECD 36,5 odstotka), mediji z 26,3 odstotka (povprečje OECD 38,9 odstotka) ter politične stranke, ki jim zaupa le 14,4 odstotka vprašanih (povprečje OECD 24,2 odstotka).

Na Ministrstvu za javno upravo so ob tem poudarili, da je zaupanje v vse kategorije institucij v Sloveniji na splošno nekoliko nižje od povprečja držav, ki so sodelovale v raziskavi. Kljub temu pa raziskava kaže, da je z javnimi storitvami zadovoljnih 66 odstotkov Slovencev, z izobraževalnim sistemom pa 57 odstotkov, kar je primerljivo s povprečjem sodelujočih držav OECD.

Raziskava je bila v Sloveniji izvedena na reprezentativnem vzorcu 2.019 prebivalcev v oktobru in novembru 2023. Poleg Slovenije je v raziskavi sodelovalo še 29 drugih držav, med njimi Avstralija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Kanada, Nizozemska, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo. OECD raziskavo izvaja vsaki dve leti, prva je bila izvedena leta 2021.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels