(Foto: Getty)

Evropska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) je 12. maja 2022 objavila razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za prometni sektor, ki bodo namenjena prilagoditvi vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) dvojni civilno-vojaški uporabi.

Sredstva bodo namenjena sofinanciranju študij in izvedbenih del na TEN-T za prilagoditev TEN-T dvojni civilno-vojaški uporabi. Pri teh projektih bo potrebno upoštevati zahteve za standarde na taki infrastrukturi, kot so opredeljene z delegiranim aktom Komisije (EU) 2021/1328 z dne 10. avgusta 2021 o določitvi infrastrukturnih zahtev, ki se uporabljajo za določene kategorije ukrepov v zvezi z infrastrukturo za dvojno rabo v skladu z Uredbo (EU) 2021/1153 Evropskega parlamenta in Sveta.

Razpisanih je 330 milijonov evrov nepovratnih EU sredstev.

Prijavitelji morajo oddati svoj predlog v elektronski obliki prek elektronskega sistema predložitev prijav za financiranje in razpise, in sicer najkasneje do 29. septembra 2022 do 17.00 po srednjeevropskem času.

Prijavitelji, ki bodo izvedli projekt v Republiki Sloveniji, morajo za pravočasno pridobitev soglasja Ministrstva za infrastrukturo popolne prijavne obrazce oddati v pristojni direktorat in Finančni sektor – Oddelek za evropska sredstva najkasneje do 1. septembra 2022. 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo