Razpis za prenovo Ljubljanske železniške bo ponovljen

ByAna Koren

2. februarja, 2024
Železniška postaja Ljubljana [Foto: Portal24/Edvard Kadič]Železniška postaja Ljubljana [Foto: Portal24/Edvard Kadič]

Razpis za prenovo Ljubljanske železniške bo ponovljen

Direkcija RS za infrastrukturo je zavrnila obe prejeti ponudbi za osrednji del prenove ljubljanske železniške postaje, saj sta presegali zagotovljena sredstva za naročilo. S tem se je zaključil postopek brez oddaje naročila, vendar bo razpis ponovljen.

Konzorcij SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding ter VOC Celje sta bila edini ponudniki, ki sta oddala svoji ponudbi za obsežno prenovo ljubljanske železniške postaje. Vendar pa so obe ponudbi presegali naročnikova zagotovljena sredstva za naročilo. V skladu z zakonom o javnem naročanju sta ponudbi tako nedopustni.

Višina zagotovljenih sredstev ni bile razkrita. Slednje bi namreč lahko vplivalo na konkurenco med ponudniki pri morebitnem ponovnem oddajanju naročila. Časnik Dnevnik je poročal, da je ponudba konzorcija znašala 260,8 milijona evrov z davkom na dodano vrednost (DDV). Ponudba VOC Celje je znašala 295,2 milijona evrov z DDV. Direkcija je ob prvem razpisu novembra lani ocenila vrednost del na 136,6 milijona evrov brez DDV oz. 166,7 milijona evrov z DDV.

Osrednji del prenove železniške postaje bo vključeval gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano, opremljeno z dvigali, tekočimi stopnicami ter trakovi za hitrejši prehod pešcev med centrom mesta in Bežigradom. V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo kart, čakalnica za potnike in sanitarije, s skupno površino 13.665 kvadratnih metrov.

Poleg tega je načrtovana nadgradnja tirne infrastrukture, prenova signalnovarnostnih naprav, rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter izboljšani dostopi na severni in južni strani. Prav tako bodo zgrajena dvigala za lažji dostop na perone iz podhoda, skupaj z nadgradnjo peronske infrastrukture za gibalno ovirane osebe.

Zoper odločitev direkcije je možen revizijski zahtevek, ki ga je treba vložiti v roku osmih delovnih dni od objave odločitve. Ponovni razpis za prenovo ljubljanske železniške postaje bo omogočil novim ponudnikom, da se potegujejo za to pomembno infrastrukturno naložbo.

vir; Foto: Portal24/Edvard Kadič