Minister Marjan Dikaučič je danes v ljubljanski Cukrarni odprl pregledno razstavo natečajnih elaboratov za novo sodno stavbo v Ljubljani.

»V zadnjih dveh letih smo z dokončanjem javnega natečaja  v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor, naredili pomemben korak v smeri realizacije dolgo pričakovane investicije Nove sodne stavbe v Ljubljani. Pričakujemo, da bo dokončana v letu 2026. Tako s ponosom otvarjam razstavo, na kateri si lahko ogledamo najboljše rešitve, ki jih je izbrala 9 članska ocenjevalna komisija, sestavljena iz predstavnikov arhitekturne stroke, predstavnikov Ministrstva za pravosodje kot naročnika, ter sodstva kot uporabnika.«

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič

O projektu

Z novo sodno stavbo, ki bo energetsko učinkovit objekt, in se načrtuje na lokaciji za Bežigrajskim dvorom, se bo rešila prostorska problematika prvostopenjskih sodišč v Ljubljani. Investicija bo omogočila njihovo koncentracijo na eni lokaciji. Prinesla bo multiplikativne učinke na več področjih delovanja sodišč. Od izboljšane logistike v poslovanju, do optimizacije stroškov varovanja, časovnih prihrankov. Do zagotovitve primernih prostorov za nadaljnjo digitalizacijo poslovanja in izboljšanje odpornosti na zunanje vplive.

Z novo investicijo bodo sodišča pridobila primerno velike, opremljene razpravne dvorane in prostore za vpisnike. Zagotovila pa se bo tudi dostopnost prvostopenjskih sodišč za vse državljane, tudi funkcionalno ovirane.

Vir: MP RS

Foto: MP RS

By A.K.

Komentar: