Razumevanje medosebne inteligence (PQ) in njenega pomena

Foto: Freepik

Razumevanje medosebne inteligence (PQ) in njenega pomena

Medosebna inteligenca, pogosto imenovana PQ, ima ključno vlogo pri sposobnosti, da se spretno znajdemo v družabnih situacijah ter razumete govorjene in negovorjene komunikacijske signale. Ljudje z visoko PQ se pogosto odlikujejo v pedagoških in vodstvenih vlogah.

V nasprotju s splošnim zmotnim prepričanjem, da so sposobnosti za ravnanje z ljudmi prirojene in nespremenljive, je PQ oblika inteligence, ki jo je mogoče razviti. V nadaljevanju opisujemo deset vidikov PQ, ki jih lahko izboljšate.

Kaj je PQ?

PQ je kratica za medosebno inteligenco, ki označuje spretnost pri obvladovanju družbenih interakcij. Posamezniki z visoko PQ so naravni vodje, ki so sposobni razumeti čustva drugih in spretno interpretirati verbalne in neverbalne signale. Značilno je, da hitro vzpostavljajo stike in pridobivajo znanje z vključevanjem v razprave in dialoge. Večina posameznikov z visokim PQ se obnaša vključujoče in prijazno. PQ se pogosto obravnava kot protiutež IQ ali tradicionalni akademski inteligenci.

Razlikovanje PQ od EQ

Čustvena inteligenca (EQ) se osredotoča na posameznikovo sposobnost prepoznavanja in obvladovanja lastnih čustev ter razumevanja čustev okolice. Medosebna inteligenca (PQ) zajema širši razpon. Vključuje razumevanje različnih stališč. Vključuje tudi učinkovito komunikacijo in sposobnost vodenja skupine. PQ vključuje EQ, vendar jo dvigne na višjo raven.

Mnogi posamezniki z visokim EQ imajo tudi kombinacijo naslednjih lastnosti: več na Govorica telesa.

Portal24; Foto: Freepik