Republiški stanovanjski sklad prejel dodatna sredstva za gradnjo novih stanovanj

Minister za solidarno prihodnost, Simon Maljevac je sporočil, da bo Republiški stanovanjski sklad za izvajanje stanovanjskih projektov prejel dodatna sredstva iz državnega proračuna. Po že opravljeni dokapitalizaciji v višini 25,5 milijona evrov letos, bo sklad prejel še enako vsoto v začetku leta 2024. Deset milijonov evrov od teh sredstev bo namenjenih projektom sklada, medtem ko bo preostalih 15 milijonov evrov namenjenih programu, ki omogoča občinam in lokalnim stanovanjskim skladom ugodna posojila.

Minister Maljevac je ob predstavitvi dejavnosti Stanovanjskega sklada RS (SSRS) v Ljubljani napovedal, da bo po novem letu sledila še druga dokapitalizacija v višini 25 milijonov evrov, pri čemer verjame, da bosta naslednje leto sledili vsaj še dve dodatni dokapitalizaciji. Vlada se je zavezala, da bo zagotovila dodatna sredstva, ko bodo dokapitalizacijska sredstva porabljena in bodo pripravljeni novi projekti. Ta načrt financiranja naj bi trajal do leta 2026, ko naj bi zagotovili sistemski vir financiranja gradnje javnih najemnih stanovanj v vrednosti 100 milijonov evrov letno.

Optimizem

Direktor SSRS-ja, Črtomir Remec, je izrazil optimizem glede možnosti, da bi sklad do leta 2026 zagotovil do tisoč stanovanj letno, če bodo zagotovljena sredstva in načrtovana zadolžitev v višini sto milijonov evrov uresničena. Skupaj z lokalnimi stanovanjskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami bi lahko letno zagotovili od 2000 do 3000 stanovanj, je dodal minister Maljevac.

Minister je poudaril, da so nova javna stanovanja ključni del stanovanjske politike in da je treba njihovo število povečati, da bi zadovoljili potrebe prebivalcev. Poleg tega je načrtovano aktiviranje sklada praznih stanovanj, pri čemer bo izbran izvajalec raziskovalnega projekta za pridobitev podatkov o teh stanovanjih in vzpostavitev sistema za njihovo upravljanje.

Da bi omogočili več ljudem dostop do stanovanj, bodo potrebne tudi prilagoditve zemljiške in davčne politike, kar se izvaja prek delovne skupine na ravni vlade, je pojasnil minister Maljevac. Direktor Remec pa je izpostavil pomen celovitega pristopa, ki vključuje uskladitev zemljiške, davčne in stanovanjske politike ter sistemsko financiranje.

Sklad RS je letos dokončal 228 stanovanj

Sklad RS je letos dokončal 228 stanovanj, od tega 158 najemnih in 30 oskrbovanih v Mariboru ter 40 najemnih na Dolgem mostu v Ljubljani. Načrtovani razpis za oddajo teh stanovanj je napovedan v prihodnjih tednih. V letu 2024 naj bi bila končana gradnja projekta Nova Dolinska v Kopru (91 stanovanj), leta 2024 ali 2025 projekt Podbreznik v Novem mestu (103), nato pa v letih 2025 in 2026 projekt Partizan na Jesenicah (46), prva faza projekta Ob Savi v Kranju (187) ter prve faze projektov na Lukovici (80), v Lendavi (38) ter Podutik Glince v Ljubljani (60). Skupna vrednost že dokončanih in projektov v gradnji v letošnjem letu znaša 152,4 milijona evrov, financiranih iz lastnih sredstev sklada, posojila pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB) in sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost.

Po letu 2025 je načrtovana naložba v 1287 stanovanj, od tega 80 oskrbovanih, v skupni vrednosti 242,5 milijona evrov, vendar za to še niso zagotovljena sredstva, je povedal direktor Remec. Poleg lastnih investicij sklada se tudi stanovanja sofinancirajo v partnerstvu z občinami.

V letošnjem letu je bilo dokončanih 11 stanovanj v Slovenskih Konjicah, v prihodnjih letih pa je načrtovana gradnja 83 stanovanj v Novem mestu. Za ta namen je sklad namenil 6,3 milijona evrov. Prav tako je sklad prek programa zagotavljanja ugodnih posojil porabil 21,8 milijona evrov za končanje projektov v Celju in Ljubljani ter načrtuje zaključek projektov v Kopru in Ljubljani v letu 2024. S sofinanciranjem lokalnih skupnosti pa bo v letih 2023 in 2024 zagotovljenih 58 oskrbovanih stanovanj.

Sklad RS je tudi na trgu kupil 67 stanovanj na podlagi javnega razpisa, vključno s stanovanji v Sveti Ani, na Ravnah na Koroškem in v Radljah ob Dravi, za kar je namenil 7,1 milijona evrov.

vir; Foto: Pexels (fotografija je simbolna); Portal24