Revizija UKC: nejasne metode, nepotrjena poročila …

Revizija UKC: nejasne metode pri določitvi ocenjene vrednosti naročil, nepotrjena končna poročila za posamezna javna naročila, oddajanje javnih naročil po zakonskem rok…

Revizorji družbe Ernst & Young, ki so prečesavali posle med UKC Ljubljana in dobavitelji so pod drobnogled vzeli postopke izbora dobaviteljev, njihovo ustreznost in model plačevanja ter opredelitev tveganj v sodelovanju z dobavitelji.

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, direktor urada za nadzor in investicije Aleš Šabeder in direktor UKC Marko Jug so predstavili nekatere nepravilnosti, ki so jih odkrili v preiskavi.  

To so kritična neskladja, ki imajo posledice za ugled zavoda, je povedal minister. “Eno ključnih sporočil revizije je, da gre za nespoštovanje zakonskih pravil, predvsem glede postopkov javnega naročanja,” je pojasnil.

Šabeder je povzel, da revizija izkazuje več kritičnih neskladij, kot so oddaja naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja (drobljenje naročil), nejasne metode pri določitvi ocenjene vrednosti naročil, nepotrjena končna poročila za posamezna javna naročila, oddajanje javnih naročil po zakonskem roku, manjkajoče izjave o lastniški strukturi za evidenčna in javna naročila in druge nedoslednosti. Končni cilj revizije je odkriti, ali so oškodovali javne finance, in če da, kdo je to storil.

Več podjetij, ki poslujejo z UKC, je lastniško povezanih z zaposlenimi v UKC

Med podjetji, ki so lastniško povezana z zaposlenimi v UKC, izstopa podjetje v lasti družine priznanega oftalmologa, ki je s kliničnim centrom v zadnjih štirih letih sklenilo za več kot dva milijona evrov zdravstvenih poslov. Med podjetji, ki so dobila posel brez javnega razpisa, pa izstopa posel družbe Sanolabor, ki je UKC v desetih mesecih prodala za več kot 80.000 evrov robčkov za razkuževanje, kar je hujša kršitev zakonodaje. 

Zaposlenih v tem zdravstvenem zavodu, ki so z UKC s svojimi podjetji sklepali posle, naj bi bilo okoli deset, je danes povedal Šabeder. Bešič Loredan pa, da bodo podrobno preiskali primer za primerom, za zdaj lahko govorijo le o tveganju.

Ali je res kdo izkoriščal te okoliščine, bodo še ugotovili. Bešič Loredan obljublja, da bodo na podlagi rezultatov, ki jih bodo dobili, uvedli sistemske spremembe v zdravstvu. Najprej v UKC Ljubljana, zatem še po isti metodi v drugih zdravstvenih zavodih po Sloveniji.

Spremembe bodo menda vidne do konca leta. Če ne bodo, bo omenjena trojica sprejela odgovornost za to, je obljubil Bešič Loredan.

Vzpostaviti je treba pravilnike, kako poslovati naprej

Jug je povedal, da to poročilo za UKC pomeni neki mejnik. Poročilo so že predali KPK, danes ga bodo še NPU.

“Na osnovi poročila smo pridobili veliko podatkov in priporočil. Zdaj natančno vemo, kaj se je dogajalo in lahko za vsak konkreten primer raziskujemo v globino,” je zagotovil. Napovedal je, da bodo v UKC LJ nepravilnosti naslovili s tremi ločenimi stebri, in sicer preprečevanjem, odkrivanjem in ukrepanjem.

Preprečevanje se začne z izobraževanjem zaposlenih (premalo je znanja o javnih naročilih), drugi steber je odkrivanje, vzpostavili bodo tudi zaupnika za žvižgače. Kot končno pa je ukrepanje, na novo so zastavili službo korporativne varnosti. Nameravajo tudi modernizirati etične kodekse o poslovanju, ki so zastareli.

vir Foto: STA