RTV Slovenija: Svet zavrnil kandidaturo Gruden Marucelj za članico uprave

ByMiha Kovač

29. februarja, 2024
RTV Slovenija [Foto: Portal24/Edvard Kadič]

RTV Slovenija: Svet zavrnil kandidaturo Gruden Marucelj za članico uprave

Svet zavoda na Radioteleviziji Slovenija (RTV Slovenija) je zavrnil predlog predsednika uprave, Zvezdana Martića, za imenovanje Tine Gruden Marucelj na mesto članice uprave, ki bi nasledila odstopljenega Simona Karduma. Gruden Marucelj, trenutna vodja kadrovske službe zavoda, ni prejela potrebne podpore svetnikov, ki so izrazili pomisleke glede njenega pristopa in vizije za reševanje kadrovskih vprašanj.

Tina Gruden Marucelj, ki je na RTV Slovenija zaposlena že več kot dve desetletji, je v svoji predstavitvi izpostavila poznavanje zaposlenih in institucionalno zgodovino. Med svojimi cilji je navedla prenovo sistemizacije delovnih mest, identifikacijo pričakovanega obsega dela in oblikovanje kariernih načrtov za zaposlene.

Kljub obsežnim izkušnjam Gruden Marucelj na RTV Slovenija so svetniki izrazili skrb, da njen pristop morda ne naslavlja širših, bolj strateških vprašanj, s katerimi se sooča zavod. Poudarili so potrebo po kandidatu z jasno vizijo prihodnosti RTV Slovenija, ki bi lahko učinkoviteje reševal obstoječe kadrovske izzive. Glasovanje je rezultiralo v en glas podpore za Gruden Marucelj, deset proti in štiri vzdržane glasove.

Finančni Izzivi RTV Slovenija

Svet zavoda je obravnaval tudi letno poročilo za leto 2023, ki razkriva 6,9 milijona evrov izgube. Predsednik uprave Martić je izpostavil, da so prihodki zavoda ustrezali načrtom, medtem ko so odhodki, predvsem zaradi stroškov dela, presegli predvidene zneske. Kljub temu načrtujejo kritje dela izgube iz presežka prihodkov preteklih let, medtem ko bo preostanek problema naslovljen na ustanovitelja.

Programsko-produkcijski in finančni načrti RTV Slovenija zahtevajo znatno samoomejevanje, kot je poudarila direktorica TV Slovenija, Ksenija Horvat. Dodatno je svet zanimal odziv na odstop odgovornega urednika Vala 202, Nejca Jemca, ki je izrazil skrb nad kadrovskimi razmerami. Direktor radia, Mirko Štular, je izrazil obžalovanje nad odločitvijo Jemca, ki je ob odstopu poudaril težave, s katerimi se sooča radio.

Razprava o predlaganih spremembah statuta

Na peturni seji so člani sveta razpravljali o več pomembnih temah, med drugim o predlaganih spremembah statuta javnega zavoda, ki vključujejo ukinitev informativnega programa drugega televizijskega programa. Spremembe so predlagane v skladu z novo novelo zakona o RTV Slovenija, vendar pa o njih še ni bilo odločeno.

Velik del razprave je bil namenjen 42. členu statuta, ki ureja glasovanje uprave. Odgovorni urednik Informativnega programa drugega programa TV Slovenija, Rajko Gerič, in predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije, Tom Zalaznik, sta izpostavila, da določba, po kateri se za veljavno odločitev šteje tista, za katero glasujeta predsednik uprave in vsaj en član uprave, ni v skladu z zakonodajo, saj ne predstavlja večine v upravi. Gerič je dodal, da so nekateri sklepi, podpisani le s strani dveh članov uprave, nezakoniti.

Predsednik Sveta RTV Slovenija, Goran Forbici, je pojasnil, da je pristojna komisija sveta skupaj s predstavnico odvetniške družbe pregledala pobudo in ugotovila, da je poslovniška ureditev uprave zakonita in ustrezna. Predsednik uprave, Martić, je poudaril, da so k odločanju vedno povabljeni vsi člani uprave, kar po njegovem mnenju odpravlja morebitne pomisleke o spornosti določbe.

Andrej Trček, član uprave, je predlagal črtanje spornega odstavka 42. členu, svet bo o tem odločal šele po pridobitvi mnenj pristojnih odborov na eni od prihodnjih sej. Martić je izpostavil tudi problematiko zahtevkov zaposlenih za uskladitev plač, ki lahko vodi do skupinske tožbe in visokih finančnih zahtevkov, zlasti v Regionalnem centru Koper.

Svetniki so obravnavali tudi udeležbo Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Dosegli so soglasje, da se pridružijo skupni izjavi uprave in direktorjev, ki bo poslana Evropski radiodifuzni zvezi (EBU). V izjavi bodo pozvali k vsebinski razpravi o tej temi.

[Vir: RTV SLO MMC]; Foto: Portal24/Edvard Kadič