Rutina, ki pri otrocih poveča ustvarjalnost in inteligenco

ByAna Koren

19. aprila, 2023 ,

Rutina, ki pri otrocih poveča ustvarjalnost in inteligenco

Preprosta dnevna rutina z glasbenimi dejavnostmi je za otroke zelo koristna. Poleg tega, da nam glasba polepša in razveseli življenje, je lahko tudi močno orodje za razvoj. Raziskave so že potrdile, da ima lahko predvajanje glasbe med nosečnostjo pozitiven vpliv na razvoj govora. Izpostavljanje otrok glasbi, v zgodnjem otroštvu, ima lahko dodatne pozitivne vplive, o čemer si lahko več preberete v nadaljevanju.

Razvoj govora in kreativnosti

Različne študije so pokazale, da imajo otroci, ki so z glasbo izpostavljeni in se jo učijo od zgodnjega otroštva, v povprečju višjo stopnjo inteligence in ustvarjalnosti. Glasba spodbuja razvoj ustvarjalnosti, saj otroke uči izražanja čustev skozi pesem in igro. Otroci, ki so bolj izpostavljeni glasbi, prej pridejo v stik z ustvarjalnostjo in so bolj odprti za eksperimentiranje z različnimi načini izražanja in ustvarjanja.

Poleg tega lahko poslušanje glasbe od zgodnjega otroštva pomaga tudi pri razvoju slušnih sposobnosti pri otrocih. Raziskave so pokazale, da se otroci, ob poslušanju glasbe, naučijo razlikovati med zvoki in toni. To lahko pozitivno vpliva na kasnejši uspeh pri branju, pisanju in razumevanju govora. Ko otroci ob pesmicah začnejo peti in posnemati izgovorjavo besed, jim to pomaga izboljšati govorne sposobnosti. Osvojijo pravilno izgovorjavo, hkrati pa tudi lažje razumejo pomen novih besed, ki jih srečajo.

Izboljšane socialne veščine

Pozitivne učinke glasbe so opazili tudi pri razvoju socialnih veščin otrok. Študije so pokazale, da se otroci z glasbo naučijo interakcije z drugimi ljudmi. To lahko pomaga pri razvoju socialnih veščin, empatije in sposobnosti sodelovanja.

Otroci, ki začnejo skupaj igrati ali peti, že od zgodnjega otroštva, razvijajo sposobnosti poslušanja, prilagajanja, koordinacije in sodelovanja. Tako se naučijo delati za dosego skupnega cilja in tudi komunicirati, da bi ta cilj uspešno dosegli. Poleg omenjenih vplivov, študije kažejo, da lahko glasba otrokom pomaga tudi pri povezovanju z drugimi kulturami in tradicijami. Poslušanje glasbe iz različnih delov sveta, tudi glasbe različnih zvrsti, lahko otrokom pomaga, da se približajo novim in drugačnim kulturam. Spodbujajo strpnost in spoštovanje.

Spodbuda za igro in telesno dejavnost… več na Princesa.si