(Foto: MZ RS)

Minister za zdravje Janez Poklukar se je danes udeležil strokovne konference, ki je bila namenjena obravnavi in predstavitvi sistema skupin primerljivih primerov (SPP). Glavni cilji projekta SPP so predvsem doseganje večje učinkovitosti, preglednosti in primerljivosti bolnišničnih obravnav med izvajalci.

Projekti posodabljanja računskih sistemov so eni izmed glavnih ukrepov za zagotavljanje večje učinkovitosti in finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema. Problemi finančne vzdržnosti, zagotavljanja zadostnih finančnih virov v zdravstvu in visoki izdatki so posledica hitrega staranja prebivalstva in uvajanja novih, vse dražjih zdravil. Minister za zdravje je v nagovoru na Strokovnem posvetu povedal, da bo implementacija projekta omogočila tudi postopno izboljšanje pretočnosti sistema bolnišničnih obravnav, s tem pa tudi boljšo dostopnost bolnikov do obravnave.

Za sorodne ukrepe se odloča večina držav EU. Tovrstni projekti posodabljanja obračunskih sistemov so eni izmed osnovnih reformnih ukrepov za zagotavljanje večje učinkovitosti in dolgoročne vzdržnosti zdravstvenega sistema. Implementacija predlogov za optimizacijo obračunskih modelov je tudi eden izmed mejnikov za pridobitev sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki mora biti dosežen do jeseni 2022.

Konkretni primeri nekaterih držav Evropske Unije, ki so že implementirale ukrepe iz projekta dokazujejo, da reden pregled nad stroški omogoča tudi redno vključevanje novosti in sprememb, kot so optimizacije procesov, nove klinične poti, uporaba novih diagnostičnih metod in sodobnih načinov zdravljenja. Države, ki skrb za učinkovito upravljanje sistema SPP postavljajo v ospredje, se prav tako lažje posvečajo potrebam pacientov, kvaliteti storitev in identifikaciji ter preprečevanju napak.

Minister je nagovor zaključil z besedami: »Pri kompleksnih projektih je ključnega pomena dobro sodelovanje vseh deležnikov. Sodelovanje pomeni tudi aktivno dajanje predlogov in pobud za čim boljšo izvedbo projekta, zaradi česar je sklicana tudi današnja konferenca,« in se zahvalil vsem, ki so pripomogli k iskanju produktivnih načinov za izboljšanje slovenskega zdravstvenega sistema. 

Vir: MZ RS