Saga Možgan: Živali so žive, odvetnik trdi, da je odločba nezakonita

V nedavno odmevnem primeru odvzema goveda s kmetije pri Krškem, ki je dvignil veliko prahu in sprožil razprave o pravicah kmeta ter zakonitosti postopkov inšpekcije, so živali zdaj premestili na štiri različne lokacije po državi. Po nedavnih dogodkih, ki so povzročili precej zmede in polemik v javnosti, se ta zapleten primer nadaljuje, medtem ko strokovnjaki in pravni zastopniki vztrajajo pri svojih stališčih.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je nedavno potrdila, da nobenih živali niso usmrtili ali poslali v zakol. To je pomembna informacija, saj je to potrditev, da so živali še vedno žive in da se nadaljuje skrb za njihovo dobrobit. Vendar pa so v UVHVVR zadržani pri razkrivanju konkretnih lokacij, kamor so bile premaknjene živali, zaradi interesov tekočega postopka.

Po odločbi o odvzemu je odvetniška pisarna Matoz, ki zastopa skrbnika živali, na kmetijsko ministrstvo vložila pritožbo. Pravni zastopnik trdi, da je odločba nezakonita, saj temelji na zakonih, ki niso ustrezna podlaga za takšno odločitev. Poudarja tudi, da inšpektorica ni ustrezno dokumentirala in obrazložila svojih ugotovitev ter da ni upoštevala načela sorazmernosti, saj ugotovljeno dejansko stanje ni zahtevalo takojšnjega trajnega odvzema živali.

Nepopoln in neustrezen zapisnik

Poleg tega je odvetnik izpostavil, da je sinu in hčeri lastnika kmetije prepovedano sodelovanje v postopku, kar naj bi kršilo njune pravice, saj sta tudi skrbnika živali. Iz obrazložitve odločbe ni razvidno, kdo je skrbnik živali, kar pa je po zakonu o zaščiti živali odločilnega pomena za izdajo zakonite odločbe.

Kritika se je usmerila tudi na zapisnik, ki naj bi bil nepopoln in neustrezen. V njem manjkajo podatki o stanju živali, njihovih ušesnih številkah, izjavah udeležencev in drugih pomembnih informacijah, ki bi bile ključne za odločitev o odvzemu. Prav tako se odvetniki sklicujejo na nezakonitost vstopa inšpektorice v zaprte prostore brez dovoljenja lastnika, kar naj bi predstavljalo kršitev nedotakljivosti stanovanja.

Zapisnik izpostavlja tudi situacijo, v kateri je bil odvzet osel, ki ni bil v lasti kmeta, kar še dodatno odpira vprašanja o zakonitosti postopka.

Celoten primer ostaja pod drobnogledom javnosti, medtem ko inšpekcijski postopek še poteka, in uprava je zadržana pri razkrivanju podrobnosti o novih lokacijah, kamor so bile premaknjene živali.

O tej zgodbi bomo poročali še naprej, saj se razvija in še vedno vzbuja veliko zanimanje.

vir; Foto: Dužina Možgan; Portal24