SDS se pridružuje protestom domoljubnih in veteranskih organizacij ob ukinitvi Samostojnega muzeja slovenske samostojnosti

Največja opozicijska stranka SDS, se pridružuje protestom domoljubnih in veteranskih organizacij ob ukinitvi Samostojnega muzeja slovenske samostojnosti.

Svojo odločitev so utemeljili v sporočilu za javnost, ki ga objavljamo v celoti:Spoštovani.

V Slovenski demokratski stranki z začudenjem spremljamo, kako lahkotno in brez zadržkov vlada Roberta Goloba ukinja muzej, ki obeležuje spomin na nastanek lastne države. Včerajšnja odločitev kaže, kako podcenjujoč in zavržen pogled na ključno obdobje nastanka naše samostojne država ima ta koalicija.

Muzej slovenske osamosvojitve je (bil) kulturni projekt, ki je bil ustanovljen z namenom, da se po kriterijih muzejske stroke po tridesetih letih posveti slovenski osamosvojitvi kot enkratnemu dejstvu slovenske zgodovine, ki nima primere. Ustanovljen je bil, da bi okrepili pomen lastne države, ne zato, da da bi zanikali prispevke različnih ljudi, dogodkov itd. v zgodovini slovenskega naroda, pač pa zato, da se izpostavi pomen lastne državnosti, ki nas dokončno postavlja med moderne narode.

Slovenska država je bila utemeljena na vrednotah slovenske osamosvojitve in ne poznamo države, v kateri bi se ukinjal muzej, ki obeležuje spomin na njen nastanek.

Naj ob tem ponovno spomnimo, da je Muzej slovenske osamosvojitve ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom 4. marca 2021. Muzej je bil ustanovljen ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kar je pomembna simbolna ločnica in hkrati v strokovnih krogih uveljavljena časovna distanca, po kateri javne institucije, zadolžene za ohranjanje premične kulturne dediščine, okrepijo svoja prizadevanja za prevzemanje gradiva od ustvarjalcev in imetnikov v svojo posest.

Ustanovljen je bil s ciljem, da se na enem mestu zbira, ohranja in preučuje premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ter predstavlja muzealije, s tem povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let. Obdobje slovenske osamosvojitve je sicer res že vključeno tudi v obstoječe stalne in občasne muzejske razstave, vendar ni nikjer žarišče.
Zato je argument vlade, da je potrebno za potrebe “transparentnega in strateško začrtanega strokovnega dela” muzeje združiti, povsem napačen argument, naperjen proti razumevanju pomena slovenske samostojnosti in državnosti.

SDS se pridružuje protestom domoljubnih in veteranskih organizacij ter Vlado RS poziva, da to protislovensko in protidržavno odločitev nemudoma prekliče.

Foto: STA

Ne spreglejte…

Samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve ni več, sledi interpelacija ministrice?

Vlada je združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. 

V sporočilu za javnost po seji vlade piše, da bodo v novem javnem zavodu okrepili strokovno raziskovanje, vrednotenje in predstavljanje sodobne zgodovine, ki pretežno sovpada z začetkom procesa osamosvojitve Slovenije. Združitev obeh muzejev tudi zagotavlja transparentno in kakovostnejše strokovno delo v korist ohranjanja ter valorizacije nacionalne dediščine, njene izobraževalne vloge in ohranjanja kolektivnega zgodovinskega spomina.

Med glavnimi razlogi za združitev obeh zavodov navajajo tudi optimizacijo strokovnega dela na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter večje dostopnosti materialne in nesnovne kulturne dediščine s področja slovenske osamosvojitve in nastanka samostojne države Republike Slovenije.

Združitev v delu politike naletela na negativen odziv

Napoved združitve Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod je sicer pri delu javnosti in politike naletela na negativen odziv… več tukaj.

By A.K.

One thought on “SDS se pridružuje protestom ob ukinitvi Samostojnega muzeja slovenske samostojnosti”

Komentar: