Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za razširitev parlamentarne preiskave. Preiskavo je sicer odredila preiskovalna komisija, ki jo vodi poslanka Gibanja Svoboda Mojce Šetinc Pašek. Poslanska skupina SDS zahteva tudi preiskavo portala Necenzurirano.si in komercialne televizije POP TV. 

Poslanska skupina SDS zahteva preiskavo financiranja medijev Necenzurirano.si in POP TV

Poslansko skupino SDS zastopa Žan Mahnič. Slednja od komisije zahteva, da dopolni namen in obseg odrejene parlamentarne preiskave.

Poslanec Žan Mahnič v obrazložitvi: “Menim, da je predlagana širitev navedene parlamentarne preiskovalne komisije utemeljena in v javnem interesu, saj gre za širše vprašanje financiranja volilnih kampanj.”

Zahteve poslanske skupine SDS: 

– ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane uprave in organa nadzora gospodarske družbe Telekom Slovenije d. d. za sklenitev pogodbe z gospodarsko družbo Pro Plus d. o. o. leta 2016, na podlagi katere je gospodarska družba Pro Plus d. o. o. kar za 12-krat povišala nadomestilo za predvajanje petih programov v omrežju Telekoma Slovenije d. d.;

– ugotovi vse okoliščine financiranja in poslovanja gospodarskih družb Salomon d. o. o., medijske skupine Media24 d. o. o. in z njo lastniško vse poslovno vezane družbe SEE M. & C. d. o. o., KCA d. o. o., Media Partner d. o. o. (izdajatelj spletnega portala Necenzurirano) in z njimi lastniško oziroma poslovno vse vezane družbe zaradi suma, da so bili ti izdajatelji medijev in mediji, ki jih izdajajo, domnevno uporabljeni za nezakonito financiranje političnih oglaševalskih vsebin in druge politične propagande oziroma domnevno prikrito neplačano politično propagando v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor 2022;

– ugotovi vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb z izdajatelji medijev iz prejšnje alineje in morebitnimi drugimi v preiskavi ugotovljenimi izdajatelji medijev, ki so jih z njimi sklenile gospodarske družbe Telekom Slovenije d. d., Pro Plus d. o. o., Petrol, Holding Slovenskih elektrarn d. o. o. oziroma celotna skupina HSE, Slovenska energetska družba d. d., GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije d. o. o., ugotovi vloga članov organov upravljanja in nadzora teh gospodarskih družb in vloga članov upravljanja in nadzora teh gospodarskih družb in vloga članov organov upravljanja Družbe za upravljanje terjatev bank d. d. zaradi suma, da te oglaševalske pogodbe niso bile ekonomsko utemeljene oziroma niso bile sklenjene v poslovnem interesu teh gospodarskih družb, pri čemer naj se ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane organov upravljanja in nadzora za sklepanje teh pogodb;

– ugotovi vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb z izdajatelji medijev iz osme alineje in morebitnimi drugimi v preiskavi ugotovljenimi izdajatelji medijev, ki jih je z njimi neposredno ali posredno prek oglaševalskih agencij po zakonu, ki ureja medije, sklenila državna uprava, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, zaradi suma, da so bile te oglaševalske pogodbe v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega prostora, pri čemer naj se ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na javne uslužbence, ki so bili pooblaščeni za sklepanje teh pogodb ali zaradi suma domnevnega nezakonitega vplivanja na oglaševalske agencije po zakonu, ki ureja medije, kot zunanje izvajalce medijskega zakupa v medijih teh izdajateljev;

– ugotovi vse okoliščine sklepanja pogodb SEE M. & C. d. o. o., KCA d. o. o., Media Partner d. o. o. (izdajatelj spletnega portala Necenzurirano) oziroma izdajateljev medijev, ustanovitve in delovanja omenjenih pravnih oseb, ali so bili ti zlorabljeni za domnevno nedovoljeno politično promocijo politične stranke Gibanje Svoboda in domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje Gibanja Svoboda v obdobju pred in med volitvami v Državni zbor v letu 2022;

– ugotovi vse okoliščine sklepanja pogodb SEE M. & C., ki naj bi prejelo naslednja nakazila: 103 tisoč evrov od GEN-I, 34 tisoč evrov od BRIO svetovalni center d. o. o., 73 tisoč evrov od Adventura Investments d. o. o. in 60 tisoč evrov od Gorenja d. o. o.;

– ugotovi vse okoliščine pogodb med SEE M. & C. (preimenovano v KCA d. o. o.), Verovškova cesta 52, Ljubljana, in pravno osebo GEN-I d. o. o., Vrbina 17, Krško, ter z njo povezane družbe in ugotovi morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da naj bi ti dopustili, da so bile pogodbe sklenjene zaradi domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke Gibanje Svoboda oziroma njene volilne kampanje za redne volitve poslancev v Državni zbor 2022;

– ugotovi vse okoliščine podpisa Dogovora o sodelovanju v postopku skupne prodaje 75 odstotkov poslovnih deležev v družbi GEN-EL med GEN-I in ELEKTRO Ljubljana d. d. in ugotovi morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da naj bi ti dopustili, da je bil dogovor sklenjen z namenom finančnega oškodovanja premoženja Republike Slovenije;

– ugotovi vse okoliščine Pogodbe o izvedbi storitev finančnega svetovanja na strani prodajalcev v postopku prodaje družbe (sell-side M&A) med KPMG poslovno svetovanje d. o. o. in pravno osebo GEN-I d. o. o. in ugotovi morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da naj bi ti dopustili, da je bila pogodba sklenjena z namenom finančnega oškodovanja premoženja Republike Slovenije.

Mahnič: širitev preiskovalne komisije ne bi smela biti problem

Mahnič je  v obrazložitvi navedel, da se je čez poletje izkazalo in kar v SDS trdijo že leta in sicer, da obstaja “zlizanost” medijev z levo politično opcijo. Ob posameznih novinarskih prestopih v politični piar v zadnjih tednih pa se je po njegovem mnenju še posebej pokazala povezava novinarjev z Gibanjem Svoboda in vladajočo koalicijo.

Mahnič: “Verjamem, da širitev preiskovalne komisije ne bi smela biti problem. Če je Gibanje Svoboda zakonito financiralo kampanjo za državnozborske volitve 2022, potem bodo to širitev preiskovalne komisije tudi podprli.”

Kaj preiskuje preiskovalna skupina Mojce PAšek Šetinc?

Po besedah Mojce Šetinc Pašek bo preiskovalna skupina preiskovala, ali je prišlo do zlorab oglaševanja oz. fiktivnih oglaševalskih poslov v času volilne kampanje letošnjih državnozborskih volitev. Lotili naj bi se tudi nakupa

Planet TV, ki ga je Telekom Slovenije prodal madžarski družbi TV2 Adria. Ugotavljali še, ali je prišlo prek poslovanja družb Nova24TV, Nova hiša in Nova Obzorja do nezakonitega financiranja stranke SDS iz tujine.

Predmet preiskave bo med drugimi sklepanje oglaševalskih pogodb državnih podjetij Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije in Petrola.

In še, ali je prek financiranja oglaševalskih vsebin prišlo do prikritega plačevanja politične vsebine pred volitvami.

Vir: Siol Foto: Demokracija

By A.K.

Komentar: