Se bodo stavki zdravnikov pridružile tudi medicinske sestre?

ByA.K.

16. januarja, 2024 , , ,
Foto: Freepik

Se bodo stavki zdravnikov pridružile tudi medicinske sestre?

Slovenski zdravstveni sektor se trenutno sooča z razhajanjem med sindikati glede poteka morebitnih stavk in njihovih zahtev. Stavki zdravniškega sindikata Fides se niso pridružili sindikati, ki združujejo zaposlene v zdravstveni negi. Kljub temu pa napovedujejo možnost zaostrovanja stavkovnih zahtev ter ne izključujejo lastne stavke.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je za Slovensko tiskovno agencijo (STA) izrazila svojo podporo in zagovarjanje javnega zdravstva, ki naj bi še vedno zagotavljalo standard zdravstvene oskrbe za vse državljane, vključno s socialno najšibkejšimi. Hkrati pa poudarjajo potrebo po izboljšanju delovnih razmer ter ureditvi kadrovskih standardov in normativov za vse poklice v zdravstvu, pri čemer ne smejo biti pacienti prikrajšani.

Vendar pa Zbornica ne verjame, da bi dvig plač znotraj ene poklicne skupine rešil osnovne probleme v zdravstvu, zato ne podpirajo stavk zdravnikov in zobozdravnikov. Po njihovem mnenju stavkovne zahteve ne naslavljajo bistvenih izzivov v zdravstvu, temveč so usmerjene k povečanju plač in ne izboljšanju razmer za paciente.

Sindikati zdravnikov izpostavljajo težke delovne pogoje medicinskih sester in njihov odhod iz sistema, vendar Zbornica poudarja, da se ti problemi ne bodo rešili z dvigom plač zdravnikov.

Tudi Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ne izključuje možnosti stavke

Vseeno pa ni vse tako enoznačno, saj tudi Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ne izključuje možnosti stavke. Njihovi osnovni zahtevi sta dve – sprejetje standardov in normativov za vse zaposlene v zdravstvu in socialnem zdravstvu ter odprava plačnih nesorazmerij in dvig plač zaposlenim z najnižjimi plačami.

Tudi v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije v prihodnje ne izključujejo stopnjevanja sindikalnih pritiskov, če bi vlada namerno zavlačevala oziroma se izogibala obljubam, ki jih je dala sindikatom ob podpisu dogovora o uskladitvi plač v javnem sektorju z inflacijo oziroma če bi kateri od sindikatov podpisal dogovor z vlado, ki bi imel učinek pred septembrom 2024, sta v ponedeljek na spletni strani sindikata zapisala predsednica sindikata Slavica Mencingar in generalni sekretar sindikata Marjan Meglič.

Poleg tega se sindikati zdaj pogajajo s predstavniki vlade in imajo skupne cilje, ki so usmerjeni v odpravo plačnih nesorazmerij v celotnem zdravstvu in socialnem varstvu ter v plačno reformo, ki naj bi prinesla tudi dolgo pričakovani dvig najnižjih plač na raven najmanj minimalne plače. Iz pogovorov z vladnimi predstavniki je razvidno, da naj bi se pogajanja nadaljevala v prihodnjem tednu, vključno s centralnimi pogajanjem, stebrnimi pogajanji in pogajanji za določitev določb novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

Kljub razhajanju med sindikati pa obstaja upanje, da se bodo našli skupni temelji za reševanje izzivov v zdravstvu in socialnem varstvu, s čimer bi izboljšali razmere za zaposlene in paciente. Vprašanje ostaja, ali bodo sindikati v zdravstvu končno uskladili svoje zahteve in strategijo ter se usmerili v enotno reševanje problemov v sektorju zdravstva.

vir; Foto: Freepik; Portal24